Hulpstoffen voor effectieve gewasbescherming en groeiregulatie

 

Syngenta heeft de producten ATPLUS, ELASTO G5 en ASSIST M36 overgenomen op 15 januari 2021. Levering via uw distributeur blijft gehandhaafd. SURfaPLUS continueert voorlopig de technische support via deze website. Contactpersoon: Wesley Akkermans

 

 

SURfaPLUS verkoopt de hulpstoffen ASSIST M36, Atplus, Elasto G5 en Drop Keeper. Deze hulpstoffen kunnen door de gebruiker aan de spuitvloeistof worden toegevoegd. Door toevoeging van een daartoe geschikte hulpstof onder de juiste condities, kan de effectiviteit van een middel aanzienlijk worden verbeterd. Daardoor is vaak een doseringsverlaging en een kostenverlaging mogelijk. Gebruik van hulpstoffen is maatwerk en daarom wordt aangeraden om de proefresultaten op deze website te volgen en om bij nieuwe toepassingen altijd een proefbehandeling uit te voeren. Ga voor hulp bij de keuze van de juiste hulpstof naar onze hulpstof selector. Met dit filter kunt u selecteren op gewas, ziekten of plaag, middel of hulpstof.

Informatie over onze hulpstoffen vindt u via de pagina Onze Producten. Hoewel hulpstoffen meer doen dan het uitvloeien van een druppel, worden deze producten in Nederland vaak over één kam geschoren als "uitvloeiers".

Onze producten kunnen via onze webwinkel en bij de reguliere distributeurs worden aangeschaft.