FAQ - Veelgestelde vragen

De onderstaande lijst met veelgestelde vragen is gebaseerd op 14 jaar lang contact met honderden telers en voorlichters tijdens demonstraties en presentaties.

De pagina is onderverdeeld in 3 verschillende categorieën:


ALGEMEEN

Wat zijn hulpstoffen?

Is er verschil tussen hulpstoffen en “uitvloeiers”?

Hoe werken hulpstoffen?

Wat zijn de voordelen van hulpstoffen?

Is het effect van hulpstoffen wetenschappelijk bewezen?

Heeft de fabrikant van een werkzame stof  zelf al geen hulpstoffen toegevoegd?

Zijn hulpstoffen gevaarlijk voor mijn gewas?

Loopt mijn inzet van “biologie” (roofmijten, roofwantsen, sluipwespen etc.) geen gevaar met jullie hulpstoffen?

Zijn er richtlijnen voor de concentraties van hulpstoffen in de spuitvloeistof?

Hoe gebruikelijk is de toepassing van hulpstoffen onder telers?

Waar kan ik jullie hulpstoffen kopen?

Ik zie door de bomen het bos niet meer; er zijn meerdere hulpstoffen en welke is voor mijn situatie het beste?

 

TOEPASSINGEN

Is de concentratie van hulpstoffen in de spuitvloeistof in procenten (ml of g per 100 ml spuitvloeistof) of de dosering in L/ha van belang voor het bepalen van de optimale dosering van hulpstoffen?

Hoe weet ik welke SURfaPLUS hulpstof ik het beste kan gebruiken voor een bepaalde toepassing?

Mijn gewas staat niet op het etiket, kan ik dan wel jullie product gebruiken?

Ik wil een gewasbeschermingsmiddel met jullie hulpstof combineren; middel staat niet op het etiket; wat moet ik doen?

Wat moet ik doen als ik voor de eerste keer een SURfaPLUS hulpstof gebruik?

Bij groeiremming met daminozide adviseren jullie Atplus en Elasto G5; wat moet ik nemen?

Wanneer kan ik ASSIST M36 nemen en wanneer Elasto G5?

Er zijn diverse groeiregulatoren (daminozide, chloormequat, paclobutrazol en propiconazool). Kan ik overal dezelfde hulpstof bij gebruiken?

Hoe is het gebruik van jullie hulpstoffen bij fungiciden?

Hoe is het gebruik van jullie hulpstoffen bij insecticiden?

Hoe is het gebruik van jullie hulpstoffen bij herbiciden?

Atplus (UCL 1007) is een vaste stof; hoe kan ik dat goed oplossen?

Zijn er hulpstoffen die je in alle situaties kunt gebruiken zodat je niet meerdere hulpstoffen hoeft aan te schaffen?

Zijn de SURfaPLUS hulpstoffen toegelaten in Nederland?

Kan ik hulpstof toevoegen aan een mengsel van werkzame stoffen?

Op het etiket van de werkzame stof staat dat toevoegen van een hulpstof niet gewenst is. Wat zal ik doen?

Waar bestaan de SURfaPLUS hulpstoffen uit?

 

DE ROL VAN SURFAPLUS?

Is SURfaPLUS een importeur, distributeur of is het nog wat anders?

Kunnen telers de producten ook rechtstreeks bij SURfaPLUS kopen?

Geeft SURfaPLUS ook mondelinge voorlichting over hun producten?

Staat uw vraag er niet bij? Voor alle vragen rond onze producten en toepassingen kunt u uiteraard met ons contact opnemen. 

ANTWOORDEN | ALGEMEEN

Wat zijn hulpstoffen?
Hulpstoffen zorgen ervoor dat meer werkzame stof het doel bereikt. Dus bijvoorbeeld meer groeiregulator, insecticide of herbicide in de plant of bijvoorbeeld een beter contact tussen fungicide en schimmels. Hulpstoffen hebben, in het algemeen, zelf weinig of geen effect op planten of plaagorganismen. Zie ook de webpagina Over Hulpstoffen.

 terug naar boven


Is er verschil tussen hulpstoffen en “uitvloeiers”?
Telers en voorlichters gebruiken vaak de term “uitvloeiers”. Dat is ontstaan toen men dacht dat het beter uitvloeien van druppels op het blad de belangrijkste functie is van de toegevoegde stoffen. De meeste producten doen veel meer dan “uitvloeien”. Ze hebben bijvoorbeeld effect op de opname van de werkzame stoffen. Daarom is de term hulpstof beter. Het CTGB heeft de term “toevoegings stof” in gebruik genomen hetgeen synoniem is met hulpstof. Een op zich correcte maar niet vaak gebruikte term is additief.
 


Hoe werken hulpstoffen?
Bij het toepassen van een werkzame stof hebben we te maken met water, een werkzame stof, de formulering van de werkzame stof, een plant en afhankelijk van het type werkzame stof een plaagorganisme. Hulpstoffen (zeepachtige producten, olieën, polymeren, zouten etc) zorgen ervoor dat er meer werkzame stof het beoogde doel bereikt. Sleutelfactoren zijn daarbij een betere bedekking van gewas of onkruid en afhankelijk van het middel een (veel) hogere opname. Zie voor de verschillende functies van hulpstoffen de pagina Over hulpstoffen.
 


Wat zijn de voordelen van hulpstoffen?
Doordat meer werkzame stof het doel bereikt zal de toepassing beter werkzaam zijn. Bij groeiregulatoren (“remstoffen” zoals bv. daminozide, chloormequat, paclobutrazol en propiconazool) heeft dat tot gevolg dat men tot 50% middel en tientallen procenten kosten (afhankelijk van dosering) kan besparen. Bij insecticiden, fungiciden en herbiciden kan de etiketdosering veel werkzamer worden. Daardoor kan men volstaan met de etiketdosering in plaats van een veel hogere dosering zoals soms wordt toegepast omdat men vindt dat de etiket dosering te weinig werkzaam is. Op jaarbasis kan dit ook een besparing aan middelen en kosten opleveren. Zie ook de de webpagina’s Atplus, Elasto G5, ASSIST M36 en Drop Keeper voor meer informatie.
 


Is het effect van hulpstoffen wetenschappelijk bewezen?
Ja, sinds de jaren ‘60 is er veel gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften over de effecten en werkingswijze van hulpstoffen. Door ISAA Agrochemical Network worden internationale bijeenkomsten over hulpstoffen georganiseerd.
 


Heeft de fabrikant van een werkzame stof zelf geen hulpstoffen toegevoegd?
Er zijn diverse redenen (techniek, commercie en registratie) waarom veel producten niet of weinig hulpstof bevatten terwijl een hulpstof wel een positief effect kan hebben. Dat biedt de teler mogelijkheden om de werkzaamheid te verhogen door zelf een hulpstof toe te voegen. Er zijn ook producten waar de producent al wel een hulpstof heeft toegevoegd. Voorbeeld zijn de zgn OD (olie dispersie) formuleringen van werkzame stoffen.
 


Zijn hulpstoffen gevaarlijk voor mijn gewas?
Er zijn verschillen tussen hulpstoffen betreffende hun “hardheid” voor het gewas. Sommige hulpstoffen geven al snel na 2-3 dagen kleine vlekjes op het blad; dit soort hulpstoffen worden in de glastuinbouw veelal niet gebruikt. Hulpstoffen kunnen ervoor zorgen dat er veel meer werkzame stof in het blad wordt opgenomen. Indien deze werkzame stof voor het gewas een risicoproduct is, dan zal het risico met een hulpstof erbij flink toenemen. Tevens zijn er grote verschillen tussen gewassen: chrysant staat bekend als een gewas dat veel kan hebben terwijl bijvoorbeeld paprikablad meer gevoelig is voor chemie. Om deze redenen adviseren wij om het etiket van een hulpstof goed te lezen. Ook adviseren wij om bij een eerste toepassing (teler voor de eerste keer, ander gewas, ander ras, ander middel) altijd proefbespuitingen uit te voeren. Protocollen voor proefbespuitingen met de SURfaPLUS hulpstoffen zijn te vinden op de website: Atplus, Elasto G5 en ASSIST M36.
 


Loopt mijn inzet van “biologie”(roofmijten, roofwantsen, sluipwespen etc.) geen gevaar met jullie hulpstoffen?
In het algemeen houdt “biologie” niet van chemie, dus ook niet van hulpstoffen. Daarom adviseren wij om met name in de kwetsbare periodes (langzame groei “biologie”) een veiligheidstermijn van minimaal 7 dagen te hanteren tussen het inzetten van onze producten en “biologie”.
 


Zijn er richtlijnen voor de concentraties van hulpstoffen in de spuitvloeistof?
Advies is om in eerste instantie het etiket te volgen. In een later stadium kunt u middels proefbespuitingen nagaan of u een lagere concentratie kunt toepassen met behoud van het effect. Een hogere concentratie wordt afgeraden.
 


Hoe algemeen is het gebruik van hulpstoffen onder telers?
In de akkerbouw worden hulpstoffen sinds de jaren 80 in de onkruidbestrijding gebruikt. Bijvoorbeeld in de teelt van suikerbieten. In de teelt onder glas van siergewassen en potplanten worden hulpstoffen pas sinds de jaren 2000-2004 vaker gebruikt. In de glastuinbouw is/was terughoudendheid i.v.m. risico op schade en MRL waarden (glasgroentes). Onder andere SURfaPLUS heeft door het bekend maken van veel testresultaten en de bijkomende voordelen van de hulpstoffen veel telers tot gebruiker van de SURfaPLUS hulpstoffen gemaakt. Bij de teelt onder glas van vruchtgroentes zoals komkommers en paprika’s zijn er ook voordelen te behalen in de plaagbestrijding. Zie ook de proefresultaat pagina met gewassen.
 


Waar kan ik jullie hulpstoffen kopen?
De SURfaPLUS hulpstoffen (Atplus, Elasto G5, ASSIST M36 en Drop Keeper) zijn verkrijgbaar bij reguliere distributeurs en kunnen rechtstreeks via onze webwinkel worden aangeschaft.
 


Ik zie door de bomen het bos niet meer; er zijn meerdere hulpstoffen en welke is voor mijn situatie het beste?
Deze vraag wordt terecht regelmatig gesteld. Over onze eigen producten kunnen we duidelijk zijn (zie vraag 2 onder Toepassingen en de pagina proefresultaten) maar er zijn meer hulpstoffen op de markt. Advies is om goed te kijken naar de testresultaten van een product, indien beschikbaar. Als er veel wordt beloofd, dat niet wordt ondersteund door resultaten die u zelf kunt inzien, wees dan nog voorzichtiger dan anders.
 
                                                 terug naar boven


ANTWOORDEN | TOEPASSINGEN

Is de concentratie van hulpstoffen in de spuitvloeistof in procenten (ml of g per 100 ml spuitvloeistof) of de dosering in L/ha van belang voor het bepalen van de optimale dosering van hulpstoffen?
De concentratie van een hulpstof in de spuitvloeistof en niet het aantal L/ha bepaalt de werkzaamheid. Vasthouden aan L/ha betekent dat je bij een laag watervolume (200 L/ha) en een hoog watervolume (1000 L/ha) te maken krijgt met een factor vijf verschil in concentratie hulpstof. Dat is niet wenselijk om meerdere redenen.
 


Hoe weet ik welke SURfaPLUS hulpstof ik het beste kan gebruiken voor een bepaalde toepassing?
In onze online proefresultaten staan alle geteste toepassingen genoemd. Indien u overweegt om één van onze producten te gaan gebruiken in een toepassing die niet op de website staat, dan kunt u de volgende vuistregels gebruiken:
  • Atplus verbetert bedekking en opname. Alleen in harde gewassen zoals bolchrysant.
  • Elasto G5 voor een betere bedekking en betere opname. Zeer zacht product.
  • ASSIST M36 is een uitgesproken opnameverbeteraar. Daardoor riskant met middelen die hard zijn voor het gewas.
  • Drop Keeper is vooral voor buiten om de drift te beperken en de depositie op het gewas te verbeteren.

Wij raden u aan bij de eerste keer toepassen altijd proefbespuitingen uit te voeren.
Mijn gewas staat niet op het etiket, kan ik dan wel jullie product gebruiken?
Advies is om eerst proefbespuitingen uit te voeren. Protocollen voor proefbespuitingen met de SURfaPLUS hulpstoffen zijn te vinden op de website: Atplus, Elasto G5 en ASSIST M36
 


Ik wil een gewasbeschermingsmiddel met jullie hulpstof combineren; het middel staat niet op het etiket; wat moet ik doen?
Advies is om eerst proefbespuitingen uit te voeren. Protocollen voor proefbespuitingen met de SURfaPLUS hulpstoffen zijn te vinden op de website: Atplus, Elasto G5 en ASSIST M36. Houd bij tuinbouw gewassen ook rekening met de MRL.
 


Wat moet ik doen als ik voor de eerste keer een SURfaPLUS hulpstof gebruik?
Advies is om eerst proefbespuitingen uit te voeren. Protocollen voor proefbespuitingen met de SURfaPLUS hulpstoffen zijn te vinden op de website: Atplus, Elasto G5 en ASSIST M36. Houd bij tuinbouwgewassen ook rekening met de MRL.
 


Bij groeiremming met daminozide adviseren jullie Atplus en Elasto G5; wat moet ik nemen?
In chrysanten is Atplus meer werkzaam dan Elasto G5; dat is bij de eerste testen in chrysanten gebleken. Atplus is echter te hard voor veel andere gewassen waarin ook met daminozide wordt geremd. Daarom hebben wij voor die gewassen Elasto G5 geïntroduceerd. In chrysanten zou men ook Elasto G5 kunnen gebruiken, maar dan zal de reductie van daminozide dosering rond de 30-40% kunnen liggen in plaats van 50% zoals met Atplus. Zie online de kostenbesparing met Atplus en de kostenbesparing met Elasto G5.
 


Wanneer kan ik ASSIST M36 nemen en wanneer Elasto G5?
Zowel ASSIST M36 als Elasto G5 verbetert de bevochtiging van gewassen en onkruiden en verhoogt de opname van werkzame stoffen. Wanneer men vooral de bevochtiging wil verbeteren, dan verdient Elasto G5 de voorkeur. Wanneer men vooral de opname in het blad wil verhogen, dan verdient ASSIST M36 de voorkeur. Als het om opname gaat: ASSIST M36 verhoogt met name de opname van stoffen die van zichzelf (dus alleen de werkzame stof) slecht in water oplossen. De meeste werkzame stoffen behoren tot deze categorie. Elasto G5 is het meest effectief als het gaat om opname bij stoffen die vanzichzelf redelijk tot goed in water oplossen zoals daminozide, chloormequat, glyfosaat, bladmeststoffen etc. Voor assistentie bij de keuze mail of bel ons op 0317 451235.

 


Er zijn diverse groeiregulatoren (daminozide, chloormequat, paclobutrazol en propiconazool). Kan ik overal dezelfde hulpstof bij gebruiken?
Bij daminozide en chloormequat kan het beste Elasto G5 (heel veel gewassen) en Atplus (o.a. chrysant) worden gebruikt. Bij paclobutrazol en propiconazool kan het beste ASSIST M36 worden gebruikt. Reden is dat ASSIST M36 vooral de bladopname bevordert van werkzame stoffen die zelf moeilijk in water oplossen. Zie ook de proefresultaten Elasto G5-groeiregulatoren, de proefresultaten Atplus-groeiregulatoren en de proefresultaten ASSIST M36-groeiregulatoren.
 


Hoe is het gebruik van jullie hulpstoffen bij fungiciden?
Elasto G5 verhoogt de werkzaamheid van mepanipyrim (Frupica) tegen echte meeldauw in potrozen (zie proefresultaat) en bevordert in aanzienlijke mate de werkzaamheid van het biologisch middel Serenade tegen echte meeldauw in komkommer en in potrozen.
 


Hoe is het gebruik van jullie hulpstoffen bij insecticiden?
ASSIST M36wordt gebruikt om de bladopname van meerdere insecticiden te verhogen. Bij het middel abamectine (Vertimec Gold) kan de opname tot acht maal hoger worden. Van het blad vretende plaagorganismen hebben daar veel hinder van. Dit levert een betere en snellere controle van de plaag op. Indien bekend is dat een insecticide zelf al hard is voor het gewas, dan adviseren wij om dit niet te combineren met ASSIST M36. Zie alle proefresultaten m.b.t. ASSIST M36 en insecticiden.
 


Hoe is het gebruik van jullie hulpstoffen bij herbiciden?
Elasto G5 verhoogt de werkzaamheid van glyfosaat, nicosufuron, rimsulfuron en 2,4-D (proefresultaten). ASSIST M36 verhoogt de werkzaamheid van o.a. nicosulfuron, rimsulfuron, clodinafop-propargyl, quizalofop-P-ethyl, fluazifop-P-butyl, bentazon en isoproturon (proefresultaten). Drop Keeper verlaagt drift en verbetert depositie en kan daardoor ook een meerwaarde hebben bij de bestrijding van onkruiden (introductie).
 


Hoe voeg ik hulpstof toe aan de spuitvloeistof?
Wij adviseren om de spuitvloeistof [middel(en) plus water] klaar te maken en het volume op driekwart van het eindvolume te brengen. Vervolgens wordt de hulpstof toegevoegd en wordt met water de spuitvloeistof op het eindvolume gebracht.
 


Atplus (UCL 1007) is een vaste stof; hoe kan ik dat goed oplossen?
Het advies is om Atplus (UCL 1007) toe te voegen na bereiding van de complete spuitvloeistof in een concentratie van 250 g per 100 liter. Na toevoegen van de hulpstof de oplossing tien minuten laten staan zonder roeren en vervolgens kort mengen. Zie tips voor het oplossen voor meer informatie, waaronder dosatron toepassing.
 


Zijn er hulpstoffen die je in alle situaties kunt gebruiken zodat je niet meerdere hulpstoffen hoeft aan te schaffen.
Nee, die bestaan niet. Reden is dat het gebruik van hulpstoffen maatwerk is. Er zijn vuistregels, maar elke toepassing vraagt om een maatwerkoplossing als het gaat om het toevoegen van hulpstoffen. Dat is voor telers en voorlichters frustrerend. Daar staat tegenover dat de voordelen echt groot kunnen zijn en dat loont dan de moeite van het voorbereiden en testen vooraf. Wij kunnen met u meedenken; e-mail naar h.deruiter@surfaplus.com.
 


Zijn de SURfaPLUS hulpstoffen toegelaten in Nederland?
Ja, onze hulpstoffen zijn geregistreerd bij het CTGB onder de categorie toevoegingsstoffen.
 


Kan ik hulpstof toevoegen aan een mengsel van werkzame stoffen?
Zo lang de werkzame stoffen niet bekend staan als hard, zal er weinig risico voor het gewas zijn. De effectiviteit is wat lastig te voorspellen als het ene product moet worden opgenomen in het blad en een ander product juist op het bladoppervlak werkt. Uit oogpunt van gewasveiligheid en zicht op het voordeel is ons advies om eerst een proefbespuiting uit te voeren.
 


Op het etiket van de werkzame stof staat dat toevoegen van een hulpstof niet gewenst is. Wat zal ik doen?
Advies is om het etiket van de werkzame stof te volgen.
 


Waar bestaan de SURfaPLUS hulpstoffen uit?
ASSIST M36: veresterde raapzaadolie met emulgatoren om het product in water te kunnen verdelen. Elasto G5: polygycerol derivaat. Atplus (UCL 1007): mengsel van ge-ethoxyleerde vetzure alcoholen en ureum. Drop Keeper: gebaseerd op pijnboompit meel (“guar gum”).
 
                                                 terug naar boven


ANTWOORDEN | DE ROL VAN SURfaPLUS

Is SURfaPLUS een importeur, distributeur of is het nog wat anders?
SURfaPLUS B.V. ontwikkelt nieuwe hulpstoffen en ontwikkelt nieuwe toepassingen voor bestaande hulpstoffen. Sinds 2004 verkopen wij een aantal hulpstoffen zoals Atplus (UCL 1007), ASSIST M36, Elasto G5 en Drop Keeper. Nieuwe ontwikkelingen vinden plaats in samenwerking met facilitaire partners (Botany, Demokwekerij Westland, Proeftuin Zwaagdijk en DLV Plant) en met producenten van hulpstoffen en werkzame stoffen.
 


Kunnen telers de producten ook rechtstreeks bij SURfaPLUS kopen?
Ja dat is mogelijk via onze webwinkel; levering is de volgende werkdag mits we het voor 14.00 uur weten. Telers kunnen de producten ook aanschaffen bij de hen vertrouwde distributeurs.
 


Geeft SURfaPLUS ook mondelinge voorlichting over producten?
Ja, wij kunnen een presentatie verzorgen die voor 50% ingaat op de werkingswijze van hulpstoffen in het algemeen met voor- en nadelen en die voor 50% ingaat op de SURfaPLUS producten. Vaak wordt deze presentatie verzorgd in het kader van punten voor de spuitlicentie. Tevens worden bij de distributeurs presentaties voor voorlichters verzorgd. Presentaties worden ingepland op basis van beschikbaarheid en het maken van tijdige afspraken.

                                                  terug naar boven