Proefresultaten Atplus UCL 1007

Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van de resultaten en een link naar de volledige testresultaten (PDF formaat). U kunt de documenten bekijken en downloaden op uw eigen pc door te klikken op de  documentnaam.

 

Onderwerpen:

Gewassen
Middelen
Werkingswijze
Chrysant Groeiregulatoren
Beshulst
Herbiciden

Pernettya


 

 

Overzicht beschikbare documenten (meest

recente bovenaan)

Daminozide effectiever met ATPLUS en halvering watervolume Mei 2019
ATPLUS brengt meer daminozide in chrysantplanten Juli 2018
Hulpstoffen-Potchrysant November 2012

Hulpstoffen Pernettya Maart 2012

Atplus Ilex verticillata April 2010

Atplus Snijchrysant Maart 2009

Atplus Herbiciden April 2008

 

Groeiregulatoren

Chrysant
Het product Atplus UCL 1007 is uitgebreid door DLV Plant (nu Delphy) getest met daminozide in chrysanten. Vanaf 2005 wordt Atplus toegepast door veel telers met daminozide behoeftige chrysant cultivars.De resultaten met het Atplus product zijn zodanig dat de dosering van daminozide vaak met 50 of 40% kan worden verlaagd. De kosten reductie van de behandeling kan, afhankelijk van de dosering daminozide, oplopen tot zo'n 30%. Zie de uitgebreide kostenberekening en testresultaten (o.a. bereiding oplossing dosatron gebruikers) in het document  Atplus-Snijchrysant Maart 2009.
In 2012 is een proef uitgevoerd met als doel te onderzoeken of snij-rassen van chrysant met behulp van hulpstoffen voldoende geremd kunnen worden voor de teelt als potchrysant. Hierbij is zowel de hulpstof Elasto G5 als de hulpstof Atplus getest. Het gebruik van hulpstoffen kan de hoeveelheid daminozide tot 50-60% reduceren met behoud van kwaliteit. Er leek zelfs een licht positief effect te zijn op bloemdiameter en bloemkleur. De volledige testresultaten kunt u nalezen in het document Hulpstoffen-Potchrysant November 2012.
ATPLUS kan de opname van daminozide in chrysantplanten met een factor 9,4 verhogen. Nieuw onderzoek van proefbedrijf Botany, laboratorium Goen Agro Control en SURfaPLUS heeft dat uitgewezen. Zie voor details van dit onderzoek het document ATPLUS brengt meer daminozide in chrysantplanten Juli 2018.
Onderzoek van Demokwekerij (Naaldwijk) bevestigt de meerwaarde van Atplus: toevoeging van deze hulpstof aan een halve dosering daminozide resulteert in een betere remming dan de volle dosering daminozide zonder hulpstof. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat halvering van het watervolume (500 in plaats van 1000 l/ha) de effectiviteit van de combinatie van daminozide met Atplus significant verbetert. Een verslag van dit onderzoek is te vinden in het document Daminozide effectiever met ATPLUS en halvering watervolume Mei 2019.

Beshulst (Ilex verticillata)
Het product Atplus UCL 1007 is door DLV Plant (nu Delphy) getest met daminozide in beshulst. Vanaf 2007 wordt 'Atplus' toegepast door meerdere telers. De resultaten met het Atplus product zijn zodanig dat de dosering van daminozide vaak met 50% kan worden verlaagd. Zie de uitgebreide testresultaten (onderzoek 2006 en 2008 door DLV Plant, nu Delphy) in het document Atplus-Ilex verticillata April 2010.

 

Pernettya
Bij gebruik van daminozide in combinatie met Atplus in Pernettya kan de hoeveelheid remstof worden gehalveerd. Bij een adviesdosering van 3 g/L daminozide leidt dit tot een kostenbesparing van 25% per behandeling (gebaseerd op adviesprijzen van de producten in 2012). In het onderzoek is ook de combinatie van de remstof propiconazool (Tilt) met hulpstof Hasten (vervangen door ASSIST M36) getest. Zie document Hulpstoffen-Pernettya Maart 2012

 

Herbiciden

Het product Atplus UCL 1007 is door SURfaPLUS R&D getest met drie herbiciden in zwarte nachtschade en wilde haver. De resultaten met het Atplus product zijn een aanwijzing dat de werking van de herbiciden aanzienlijk verbeterd wordt. Zie de uitgebreide testresultaten in het document  Atplus-Herbiciden April 2008.