Hulpstof selector

De hulpstof selector is een online filter om de hulpstoffenkeuze gemakkelijker te maken. Dit filter helpt telers en adviseurs hun weg te vinden bij de keuze en toepassing van de juiste hulpstof (vaak “uitvloeier” genoemd) bij bestrijding van plagen of onkruid en bij gebruik van groeiremmers. Het filter is gebaseerd op de SURfaPLUS producten en op de onderzoeksresultaten van deze producten. Het hulpstoffilter dekt dus niet alle in Nederland verkrijgbare hulpstoffen en dekt ook niet alle denkbare toepassingen.

 

Met de selector kunt u filteren op gewas(groep), ziekten of plaag, middel, of hulpstof. Bij het aanklikken van een filter (bv snijchrysanten) ziet u direct het resultaat en kunt u andere openstaande filters aanklikken om nog meer te filteren. Het zoekresultaat bestaat uit pagina's met een korte uitleg en een link naar het oorspronkelijke proefresultaat (pdf). 


Let op: van sommige geteste middelen is de toelating ingetrokken of gewijzigd nadat de betreffende proefresultaten zijn gepubliceerd. Raadpleeg voorafgaand aan een toepassing altijd de Toelatingen databank van het Ctgb voor de actuele toelating van een middel.