Elasto G5 productinformatie

 

Syngenta heeft de producten ATPLUS, ELASTO G5 en ASSIST M36 overgenomen op 15 januari 2021. Levering via uw distributeur blijft gehandhaafd. SURfaPLUS continueert voorlopig de technische support via deze website. Contactpersoon: Wesley Akkermans

 

 

Elasto G5 is een op polyglycerol gebaseerde hulpstof. Het product verbetert de bevochtiging van het blad en de opname van een aantal werkzame stoffen in planten. Hierdoor kan Elasto G5 de werkzaamheid van fungiciden, herbiciden (o.a. glyfosaat, nicosulfuron en rimsulfuron) en groeiregulatoren (o.a. daminozide en chloormequat) verbeteren. Door halvering van de benodigde dosering daminozide kan een flinke besparing in kosten en middel worden gerealiseerd.

Elasto G5 is geklassificeerd als niet-schadelijk en niet-irriterend en wordt op veel siergewassen toegepast zonder fytotoxische verschijnselen en zonder achterlating van een zichtbaar residu. Elasto G5 is een makkelijk met water te mengen vloeistof.

 

Toepassingen Elasto G5

Kijk bij Proefresultaten voor mogelijke toepassingen van Elasto G5. Hulp nodig bij de keuze van de juiste hulpstof? Ga naar onze Hulpstof selector. Of raadpleeg ons overzicht voor toepassingen in de tuinbouw of onkruidbestrijding.

 

Productinformatie

Voordelen gebruik

Testen nieuwe combinatie

 

 

Productinformatie

Etiket tekst (PDF)
Veiligheidsinformatieblad (PDF)

klik voor grotere afbeelding

 

 

Voordelen gebruik

Bij toevoeging van Elasto G5 bij de groeiregulator daminozide kan men volstaan met halvering van de dosering daminozide. Dit heeft besparing van middel en besparing van kosten tot gevolg.

Normale dosering
daminozide (g/100 L)

Besparing per
1000 m2 (€)

Besparing kosten
(%)

 100

 3,40

25

200

 10,10 37

300

16,90
42

400

23,60 44

500

30,40 45

600

  37,10    46

*Deze tabel is gebaseerd op:
Doseringsverlaging daminozide van 50%, kostprijs daminozide  € 135,- per kilo, kostprijs Elasto G5  € 13,86 per liter, dosering product 250 ml/100L (0.25%), watervolume 1000L/ha.

 

Testen nieuwe combinatie

Wanneer u Elasto G5 wilt toepassen in een ander gewas dan vermeld op het etiket, of met een ander middel dan vermeld op het etiket, dan kunt u contact opnemen met SURfaPLUS Trading om de mogelijkheid van een test door te nemen. Bij het zelf testen van een nieuwe combinatie wordt dringend geadviseerd om dit testprotocol te gebruiken.