Spelregels

 

Op deze pagina vindt u de spelregels voor deelname aan het forum over hulpstoffen.

 

Alleen over hulpstoffen

Dit forum is bedoeld voor informatie-uitwisseling over het gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw en (openbaar) groen.

 

Commerciële berichten

Commerciële berichten zoals reclame, personeelswerving en berichten over commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. Commerciële bijdragen worden als forumspam beschouwd en worden daarom verwijderd. U mag een link naar eigen website of blog toevoegen, als dit een toegevoegde waarde heeft voor de discussie.

 

Eén account per deelnemer

Elke deelnemer mag één account aanmaken. Gebruik uitsluitend uw echte naam (of bedrijfsnaam), schuilnamen (nicknames) zijn niet toegestaan.

 

Is uw vraag al behandeld?

Controleer of uw vraag al in dit forum aan de orde is geweest. Gebruik hiervoor de zoekpagina.

 

Onderwerp starten of vraag stellen

Start een nieuw onderwerp of stel een nieuwe vraag via het gelijknamige bericht in de juiste rubriek. Ontbreekt naar uw mening een categorie, neem dan contact op met de forumbeheerder.

 

Eén vraag per bericht

Stel één vraag per bericht. Heeft u meerdere vragen, maak dan meerdere berichten aan. Hierdoor blijft het forum overzichtelijker en heeft u meer kans op antwoord.

 

Kies de juiste rubriek

Plaats uw vraag of andere bijdrage aan dit forum in de juiste rubriek. Bijdragen die niet in het goede forum staan, zullen worden verplaatst.

 

Geen dubbele berichten

Het meervoudig plaatsen van één vraag of bericht (hetzij in één rubriek, hetzij in verschillende rubrieken) is niet toegestaan.

 

Inhoud van berichten 

Houd het uitwisselen van kennis en informatie on topic. Discussies óver discussies (of over de manier van discussiëren) zijn verboden.

 

Leesbaarheid

Voorzie vragen of reacties van een titel die het onderwerp duidelijk weergeeft. Vermijd overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en/of uitroeptekens of emoticons.

 

Opmaak en HTML-codes

U kunt beperkt gebruik maken van HTML-codes om de tekst van uw berichten op te maken. U kunt met de betreffende HTML-codes de tekst onderstrepen, vet maken, cursief zetten en de tekstkleur aanpassen. Wees terughoudend met het gebruik van deze codes om uw bericht leesbaar te houden. Foutief gebruikte codes blijven zichtbaar in de tekst en verstoren de leesbaarheid.
URL's (web-adressen) blijven als zodanig staan en worden niet automatisch klikbaar gemaakt.

 

Privacy

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die ze geven in hun berichten op dit forum. Berichten kunnen vindbaar worden met zoekmachines.
Afgezien van (bedrijfs)naam waaronder u deelneemt aan dit forum, blijven alle accountgegevens afgeschermd. SURfaPLUS geeft deze afgeschermde informatie niet aan derden door.

 

Taalgebruik

Gebruik geen vulgaire, discriminerende, stuitende of gewelddadige taal. Ongepaste woorden worden door de forumbeheerder verwijderd.

 

Omgangsvormen

De inhoud van berichten dient respectvol te zijn voor andere forumdeelnemers, voor andere personen of groepen, alsmede voor bedrijven en hun producten.
Onderbouwde kritiek op berichten, diensten en producten is toegestaan. Richt kritiek op de inhoud van een bericht, op de betreffende dienst of op het betreffende product en richt ze niet op personen.

 

Blijf binnen de kaders van de wet

Alles wat onwettig is, is ook op dit forum verboden. Gebruik daarom geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, dat niet van uzelf is. Daarnaast is het niet toegestaan om onwettig gedrag uit te lokken of te stimuleren, bijvoorbeeld door het adviseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland geen toelating hebben.

 

Toepassen van spelregels

Deelnemers aan dit forum dienen zich niet als forumbeheerders te gedragen. Uitingen die in strijd zijn met de spelregels kunnen aan de forumbeheerder worden gemeld.
De forumbeheerder heeft het laatste woord bij het toepassen van de spelregels van dit forum. De forumbeheerder heeft het recht om deelnemers van dit forum uit te sluiten als zij zich schuldig maken aan het overtreden van bovenstaande spelregels.

 

Naar boven