Algemene informatie Hulpstoffen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over hulpstoffen.

 

OVER HULPSTOFFEN  

Hulpstoffen kunnen de prestaties van gewasbeschermingsmiddelen helpen verbeteren. Hulpstoffen verschillen in hun werkingsmechanisme, ze kunnen meer dan één functie hebben en worden onderverdeeld in verschillende klassen en functies.

 

Klassen

Subklassen

Emulgeerbare oliën

Minerale oliën

 

Plantaardige olie (triglyceriden)

 

Gealkoxyleerde triglyceriden

Vetzuren van plantaardige oorsprong

Veresterd

 

Gealkoxyleerd en veresterd

Oppervlakte actieve stoffen

Op basis van: alcoholen, vetzuren, alkylfenolen, alkylaminen, sorbitol, sorbitan, trisiloxaan en alkylpolyglycosiden

Zouten

ammoniumsulfaat, ureum, ammoniumnitraat, calcium nitraat

Andere hulpstoffen van plantaardige oorsprong

Bijvoorbeeld monoterpeen alcohol

Op was gebaseerde hulpstoffen

Diverse op was gebaseerde hulpstoffen

Fosfolipiden

Soja-fosfolipide

Polymeren

Polyacrylamide, polyethyleenoxide, polyvinil alcohol

 

 

 

FUNCTIES VAN HULPSTOFFEN

Een hulpstof in de gewasbescherming kan meer dan één functie hebben. Dat kan omdat er twee verschillende stoffen in het product zitten en het kan ook omdat één stof meerdere functies kan hebben. Er zijn hulpstoffen die zowel het blad beter bevochtigen en ook de opname van middelen verbeteren. Men kan onderscheid maken tussen hulpstof-functies die een directe invloed hebben op de beschikbaarheid van het werkzame bestanddeel en hulpstof-functies die een indirecte invloed op de beschikbaarheid hebben.

 

Directe invloed op de beschikbaarheid van het werkzame bestanddeel

Indirecte invloed op de beschikbaarheid van het werkzame bestanddeel 

Driftreductie door wat grotere druppels

Schuimvorming voorkomen

Verminderde vervluchtiging tijdens en na het bespuiten

Verandering pH

Meer spuitvloeistof op de plant

Maakt het mogelijk meerdere werkzame stoffen te combineren in de spuitvloeistof

Betere spreiding van de druppel

Binden bijvoorbeeld calcium ionen waardoor hard water geen negatief effect heeft.

Verhoogde blad-opname van  de werkzame stof

 

Voorkomt afspoelen door regen