Proefresultaten ASSIST M36

Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van de resultaten en een link naar de volledige testresultaten (PDF formaat). U kunt de documenten bekijken en downloaden op uw eigen pc door te klikken op de  documentnaam.

 

Onderwerpen:

Gewassen
Middelen
Werkingswijze
Komkommers Insecticiden Bedekking spuitvloeistof
Chrysanten Herbiciden Bevochtiging
Gerbera Fungiciden Driftvermindering
Lisianthus Groeiregulatoren
Rozen

Viburnum

Tomaat

Peren

Paprika

Buxus

Eénjarige zomerbloeiers

Pernettya

Pot- en containerplanten

Landbouwgewassen i.h.a.

Aardappel
Neveneffecten

Effecten op biologische bestrijders

 

 

Overzicht beschikbare documenten (meest

recente bovenaan)

Hulpstoffen - Luizen in roos September 2019
Hulpstoffen - Mineervliegen in gerbera September 2019
Hulpstoffen - Bedekking lisianthusblad Juli 2019
Hulpstoffen - Bedekking paprikaplanten Juni 2019
ASSIST M36 - Spintmijt in paprika Mei 2019
ASSIST M36 - Luizen in chrysant Mei 2019
Hulpstoffen - Tomatenmineermot in tomaat Januari 2019
ASSIST M36-Witte vlieg in gerbera December 2018
ASSIST M36-Tabakswittevlieg in gerbera September 2018
ASSIST M36-Bladluizen in aardappel September 2018
ASSIST M36-Bladluizen in Viburnum September 2018
ASSIST M36-Vertimec-Gold - Gewasveiligheid tomaat Oktober 2017
ASSIST M36-BotaniGard-Trips in chrysanten September 2016
ASSIST M36-Vertimec-Trips in chrysanten September 2016
ASSIST M36-Witte vlieg in komkommer Augustus 2016
ASSIST M36-Biologische bestrijders in paprika Februari 2016
ASSIST M36-Witte vlieg in gerbera Februari 2016
ASSIST M36-MCPA akkerdistel Februari 2016
ASSIST M36-Mogeton levermos Januari 2016
ASSIST M36-Spint Komkommer September 2014 (aangepast)
ASSIST M36-Trips Paprika Juni 2014
ASSIST M36-Pernettya Maart 2012
ASSIST M36-Buxus Augustus 2011
ASSIST M36-Chrysant luis en trips Mei 2011
ASSIST M36-Chrysant mineervlieg spint Maart 2010
ASSIST M36-Rozen Maart 2010
Hulpstoffen-Zomerbloeiers Maart 2010
ASSIST M36-Perenbladvlo April 2009
ASSIST M36-Mais Maart 2009
ASSIST M36-Bevochtiging Maart 2009
ASSIST M36-Drift Maart 2009
ASSIST M36-Herbiciden Maart 2008

 

Bedekking met spuitvloeistof

Paprika
ASSIST M36 en Elasto G5 verbeteren de bedekking van paprikablad met spuitvloeistof (en dus met werkzame stof). De hulpstoffen verlagen de oppervlaktespanning van de spuitvloeistof, zodat de druppels zich beter over het blad spreiden en zich niet samentrekken tijdens het indrogen. Met name bij contactmiddelen is dit van belang.
Camerabeelden van het bovenste deel van de stengel laten zien dat ook daar de twee hulpstoffen de bedekking verbeteren. Met name voor plagen die zich in bladoksels bevinden, kan dit effect van groot belang zijn. De keuze van de hulpstof wordt bepaald door de werkzame stof die men toepast. Een verslag van het onderliggende onderzoek op proefbedrijf Botany is te vinden in het document Hulpstoffen - Bedekking paprikaplanten Juni 2019.

Lisianthus
ASSIST M36 verbetert de bedekking van lisianthusblad met spuitvloeistof (en dus met werkzame stof), maar het effect is kleiner dan met Elasto G5. Onderzoek van proefbedrijf Botany heeft dit aan het licht gebracht. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in het document Hulpstoffen - Bedekking lisianthusblad Juli 2019.

 

Bevochtiging

ASSIST M36 kan ervoor zorgen dat lastig te bevochtigen planten 4 x meer spuitvloeistof en dus middel 'oppakken' uit de spuitnevel. Zie daarvoor het document ASSIST M36-Bevochtiging Maart 2009.

 

Driftvermindering

ASSIST M36 verlaagt de fractie driftgevoelige spuitdruppels en vergroot de tophoek. Zie het document ASSIST M36-Drift Maart 2009.

 

 

Insecticiden

Chrysanten
ASSIST M36verbetert de werkzaamheid van o.a. Vertimec en Trigard tegen mineervliegen en van Milbeknock bij de bestrijding van spint in chrysant. Zie de testresultaten in het document ASSIST M36-Chrysant mineervlieg spint Maart 2010. Toevoeging van ASSIST M36 verbetert de tevens de effectiviteit van Actara bij de bestrijding van katoenluis. In een vergelijkbare proef is ASSIST M36 getest in combinatie met Conserve voor de bestrijding van trips in chrysant. Zie document ASSIST M36-Chrysant luis en trips chrysant Mei 2011. ASSIST M36 kan ook de werkzaamheid van Vertimec Gold tegen trips in chrysant verbeteren. Hoewel statistisch niet significant, was dit effect het duidelijkst zichtbaar in jongere stadia. Voor een verslag van deze proef, zie het document ASSIST M36-Vertimec-Trips in chrysanten September 2016.
Toevoeging van de hulpstof ASSIST M36 aan BotaniGard vloeibaar maakt de kieming van de Beauveria bassiana sporen minder gevoelig voor het negative effect van een lage relatieve vochtigheid, zo blijkt uit in vitro experimenten. Een verslag van dit onderzoek is te vinden in het document ASSIST M36-BotaniGard-Trips in chrysanten September 2016.
ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van Batavia (spirotetramat) tegen perzikluizen in chrysant, zo is gebleken uit een recente proef op de Demokwekerij in het World Horti Center (Naaldwijk). Een verslag van het onderliggende onderzoek is te vinden in het document ASSIST M36-Luizen in chrysant Mei 2019.

 

Gerbera
ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van Plenum 50 WG tegen witte vlieg in gerbera. De werkzaamheid van een halve dosering Plenum met ASSIST M36 was gelijkwaardig aan de werkzaamheid van de volle dosering zonder ASSIST M36. Toepassing van ASSIST M36 alleen had geen effect op de populatie witte vliegen. Een verslag van het onderliggende onderzoek is te vinden in het document ASSIST M36-Witte vlieg in gerbera Februari 2016.

 

ASSIST M36 verbetert ook de werkzaamheid van Gazelle en Actara tegen tabakswittevlieg, zo is gebleken uit een kasproef van Proefbedrijf Botany. Uit monitoring van de poppen van tabakswittevlieg valt af te leiden dat de hulpstof vooral de duurwerking van beide middelen verbetert. De resultaten van deze proef zijn samengevat in het document ASSIST M36-Tabakswittevlieg in gerbera September 2018.

 

ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van Teppeki tegen kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariourm), zo is gebleken uit een kasproef van de Demokwekerij in Honselersdijk. ASSIST M36 versterkte ook de werkzaamheid van Gazelle, maar dan alleen aan het einde van de test bij een hoge druk van witte vlieg. Proefopzet en proefresultaten zijn samengevat in het document ASSIST M36-Witte vlieg in gerbera December 2018.

 

ASSIST M36 kan de werkzaamheid van Mainspring tegen tomatenmineervlieg (Liriomyza bryoniae) in snijgerbera verbeteren. ASSIST M36 was in dit onderzoek op proefbedrijf Botany (Meterik) gelijkwaardig aan de hulpstof Elasto. ASSIST M36 zorgt in het algemeen voor een hogere opname van de werkzame stof in het blad dan Elasto G5. Vergeleken met ASSIST zorgt Elasto G5 voor een (nog) betere bedekking van het blad met spuitvloeistof en dus middel. Gewastype en middel bepalen welke hulpstof de voorkeur verdient. Voor details van dit onderzoek zie het proefverslag Hulpstoffen - Mineervliegen in gerbera September 2019.

 

Rozen
Onderzoek in 2009 liet zien dat ASSIST M36 een positief effect heeft op de werkzaamheid van Milbeknock tegen spint in rozen. Zie het document  ASSIST M36-Rozen Maart 2010.

 

ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van Mainspring tegen groene perzikluizen (Myzus persicae) in potroos, zo is gebleken uit onderzoek op Proeftuin Zwaagdijk (Zwaagdijk). Resultaten van deze kasproef zijn samengevat in het proefverslag Hulpstoffen - Luizen in roos September 2019.

 

Viburnum
ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van Teppeki tegen katoenluizen in Viburnum tinus, zo is gebleklen uit een potproef van Delphy op het onderzoekscentrum in Boskoop. De proefopzet en de resultaten zijn beschreven in het document ASSIST M36-Bladluizen in Viburnum September 2018.

 

Komkommers
ASSIST M36 verhoogt in aanzienlijke mate de werkzaamheid van Vertimec Gold tegen spint in komkommers. ASSIST M36 zorgt voor een gemiddeld 8 x hogere opname van de werkzame stof abamectine in het blad. De MRL voor abamectine bij komkommers werd niet overschreden. Bij de eerste keer toepassen van ASSIST M36 raden wij een kleinschalige test vooraf aan. Het gebruik van ASSIST M36 alleen heeft geen effect op de bestrijding van spint. Zie de testresultaten in het document ASSIST M36-Spint Komkommer September 2014.

 

ASSIST M36 kan ook werkzaamheid van Plenum 50 WG tegen witte vlieg verbeteren. In een kasproef met witte vlieg in komkommer zijn aanwijzigingen gevonden dat toevoeging van ASSIST M36 aan Plenum 50 WG resulteert in een verlaging van de populatie poppen en adulten van de witte vlieg op komkommer. ASSIST M36 zelf heeft geen effect op de populatie witte vlieg. Voor meer informatie zie het proefverslag ASSIST M36-Witte vlieg in komkommer Augustus 2016.

 

Paprika
Onderzoek in 2014 geeft aan dat ASSIST M36 de effectiviteit van abamectine (Vertimec Gold) tegen trips in paprika sterk verhoogt. Voorafgaand aan de inzet van biologische bestrijding kan ASSIST M36 in het voorspuittraject de inzet van chemische middelen als abamectine reduceren. De toevoeging van ASSIST M36 leidde in deze proef na 4 behandelingen niet tot overschrijding van de MRL in de vruchten. Bij de eerste keer toepassen van ASSIST M36 raden wij een kleinschalige test vooraf aan. Zie de resultaten in het document ASSIST M36-Trips Paprika Juni 2014.

Toevoeging van de hulpstof ASSIST M36 aan Vertimec Gold (abamectine) maximaliseert de werkzaamheid van dit middel tegen spintmijt in paprika. Dit resultaat stemt overeen met eerdere testen in paprika en in komkommer met Vertimec Gold en Hasten (vergelijkbaar met ASSIST M36) tegen respectievelijk trips en spintmijt. Een door deze hulpstof veroorzaakte hogere opname van abamectine in het blad verklaart de resultaten. Een verslag van dit onderzoek is te vinden in het document ASSIST M36 - Spintmijt in paprika Mei 2019

 

Tomaat
Er zijn geen aanwijzingen dat de combinatie ASSIST M36 met Vertimec Gold onveilig is voor tomaat, zo is gebleken uit een proef met acht rassen. De proef is uitgevoerd in de zomer van 2017. De resultaten van deze proef zijn gepubliceerd in het document ASSIST M36-Vertimec-Gold - Gewasveiligheid tomaat Oktober 2017.

 

ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van Vertimec Gold (abamectine) en Tracer (spinosad) tegen de tomatenmineermot (Tuta absoluta) in tomaat. De hulpstof Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van Turex (Bacillus thuringiensis var. aizawai) tegen deze steeds verder oprukkende schadeverwekker. Onderzoek van de Demokwekerij (World Horti Center, Naaldwijk) heeft dat uitgewezen. Voor details van deze kasproef, zie het proefverslag Hulpstoffen - Tomatenmineermot in tomaat Januari 2019.

 

Peren
De combinatie Vertimec-ASSIST M36 bij bestrijding van perenbladvlo bij perenbomen is gelijkwaardig aan andere Vertimec-hulpstof combinaties. Zie een samenvatting in het document ASSIST M36-Perenbladvlo April 2009.

 

Aardappel
ASSIST M36 verhoogt de werkzaamheid van Teppeki (flonicamid) tegen groene perzikluis in aardappelen, zo is gebleken uit een klimaatcelproef van Wageningen University & Research, Open Teelten in Lelystad. Een verslag van deze proef is te vinden in het document ASSIST M36-Bladluizen in aardappel September 2018.

 

Fungiciden

Buxus
ASSIST M36 verbetert de effectiviteit van bestrijdingsmiddelen tegen Cylindrocladium buxicola in de teelt van Buxus sempervirens, zonder schade aan het gewas toe te brengen. In de proef zijn diverse bestrijdingsregimes opgenomen met Ortiva, Mirage Plus, Switch en Spirit. Voor meer informatie zie document ASSIST M36-Buxus Augustus 2011.

 

Herbiciden

Landbouwgewassen

Hulpstoffen gebaseerd op veresterde plantaardige olie zoals ASSIST M36 worden reeds vele jaren gebruikt in meerdere landen om de effectiviteit van herbiciden te vergroten. De hulpstoffen wordt onder meer toegepast in maïs, aardappelen en suikerbieten. In het document ASSIST M36-Herbiciden Maart 2008 kunt u zien en lezen dat ASSIST M36 de werkzaamheid van meerdere herbiciden kan verbeteren. ASSIST M36 is in 2008 getest met nicosufuron en rimsufuron in mais. ASSIST M36 kon de werkzaamheid aanzienlijk verbeteren, zie het document ASSIST M36-Mais Maart 2009.

 

Uit veldproeven in zomertarwe (2014) en wintertarwe (2015) is gebleken dat toevoeging van ASSIST M36 de werkzaamheid van het herbicide MCPA tegen akkerdistel verbetert. Voor een verslag van deze proeven, zie het document ASSIST M36-MCPA akkerdistel Februari 2016.

 

Pot- en containerplanten

ASSIST M36 verbetert de effectiviteit van het herbicide Mogeton (quinoclamine) tegen levermossen en andere moeilijk te bestrijden mossen. De hulpstof vergroot onder moeilijke bestrijdingsomstandigheden de effectiviteit van het middel tegen mossen. Onder optimale bestrijdingsomstandigheden is met ASSIST M36 een halvering van de adviesdosering van Mogeton mogelijk. Een verslag van het onderliggende onderzoek is te vinden in het document ASSIST M36-Mogeton levermos Januari 2016.

 

Groeiregulatoren

Eénjarige zomerbloeiers
Een eerste verkenning met paclobutrazol (Bonzi) in éénjarige zomerbloeiers liet zien dat een halve dosering remstof met ASSIST M36 gelijkwaardig kan zijn aan een volledige dosering zonder hulpstof. In deze testen werd ook daminozide met en zonder Elasto G5 onderzocht en daarom staan de Bonzi resultaten ook bij Elasto G5 in het document  Hulpstof-zomerbloeiers Maart 2010.

 

Pernettya
Toevoeging van ASSIST M36 aan propiconazool (Tilt) leidde tot een reductie van het aantal te snoeien takken in Pernettya. Deze combinatie van middelen gaf in de uitgevoerde proef tevens de sterkste groeiremming. Zie document Hulpstoffen-Pernettya Maart 2012.

 

Neveneffecten

Effecten op biologische bestrijders
In 2015 is door proefbedrijf Botany (Horst) onderzocht of het gebruik van ASSIST M36 in combinatie met Vertimec Gold (abamectine) effect heeft op de populatie-ontwikkeling van roofwantsen en roofmijten in paprika. Uit deze proef is gebleken dat ASSIST M36 zelf geen effect heeft op roofwantsen of roofmijten. Indien gecombineerd met Vertimec Gold is er hooguit een klein negatief effect bij vroege introductie van roofwantsen. Bij late introductie van roofwantsen en vroege of late introductie van roofmijten is er geen effect van Vertimec Gold plus ASSIST M36. Voor een verslag van deze proef, zie het document ASSIST M36-Biologische bestrijders in paprika Februari 2016.

 

 

 

 naar boven