Frequently Asked Questions

 

Nedenstående liste med ofte stillede spørgsmål er baseret på vores årelange kontakt med hundredvis af gartnere og konsulenter under vores demonstrationer og præsentationer.

 

Hvordan virker additiver?
Ved anvendelse af et aktivt stof arbejder vi med vand, et aktivt stof, det aktive stofs formulering, planten, og - afhængigt af typen af aktivt stof - en skadedyrsorganisme. Additiver (sæbeagtige produkter, olier, polymerer, salte o.l.) sørger for, at mere af det aktive stof når det tilsigtede mål. Det vigtigste mål i den forbindelse er bedre dækning af afgrøden eller ukrudtet og - afhængigt af midlet - en (meget) højere optagelse.

 

Hvilke fordele er der ved additiver?
I og med at det aktive stof når det tilsigtede mål vil behandlingen virke bedre. Ved vækstregulerende midler betyder det, at du kan spare op til 50% middel (afhængigt af dosering). Ved insekticider, fungicider og herbicider øges effekten når doseringen anført på etiketten anvendes. Derved er det tilstrækkeligt at anvende doseringen anført på etiketten i stedet for at anvende en højere dosis, hvilket ofte er tilfældet fordi etiketdoseringen ikke er tilstrækkelig. På årsbasis kan dette også resultere i omkostnings- og ressourcebesparelser.

 

Er brugen af additiver farligt for mine afgrøder?
Der er forskel på de forskellige additiver når det drejer sig om hvor “hårde” de er for afgrøden. Nogle additiver resulterer allerede efter 2-3 dage i små pletter på bladet; denne type additiver anvendes sjældent i drivhusgartneri. Additiver kan sørge for, at en større del af det aktive stof optages i bladet. Hvis dette aktive stof udgør en risiko for afgrøden, vil denne risiko forøges i væsentlig grad ved tilsætningen af et aktivt stof. Derudover er der stor forskel på afgrøderne: krysantemum er kendt som en afgrøde der kan klare en del, mens f.eks. peberfrugtbladet er mere følsomt for kemiske midler. Derfor anbefaler vi først at læse produktetiketten grundigt igennem. Ved den første anvendelse anbefaler vi også først at prøvesprøjte produktet på et mindre område (første gang producenten anvender midlet, når produktet anvendes på en ny afgrøde, en ny race, med et andet middel).

 

Modarbejdes mine anstrengelser på at arbejde “biologisk” (rovinsekter, bladluseædere osv.) ved at anvende jeres additiver?
“Biologi” holder generelt ikke af kemi, og dermed heller ikke af additiver. Derfor anbefaler vi navnlig i de følsomme perioder (langsom vækst efter “biologisk” metode) at tage højde for en periode på mindst 7 dage mellem anvendelsen af vores produkter og “biologiske midler”.

 

Er der retningslinjer for koncentrationen af additiver i sprøjtevæsken?
Det anbefales først og fremmest at følge anvisningerne på etiketten. I en senere fase kan det ved hjælp af prøvesprøjtninger undersøges om der kan anvendes en lavere koncentration uden at virkningen reduceres. Det frarådes at anvende en højere koncentration.

 

Hvordan tilsætter man additiver til sprøjtevæsken?
Vi anbefaler at forberede sprøjtevæsken [middel(ler) plus vand] i en volumen der svarer til tre fjerdedele af den endelige volumen. Derefter tilsættes additivet og vand indtil sprøjtevæsken har nået den endelige volumen.

 

Er brugen af SURfaPLUS additiver tilladt i Danmark?
Så vidt vi ved kræves der i Danmark ingen tilladelse til brugen af additiver i plantebeskyttelsesmidler. Dette ændrer ikke det faktum, at SURfaPLUS ikke sælger produkter, der udgør en fare for miljøet eller brugeren, når produktet anvendes i henhold til anvisningerne på etiketten.