Proefresultaten Elasto G5

Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van de resultaten en een link naar de volledige testresultaten (PDF formaat). U kunt de documenten bekijken en downloaden op uw eigen pc door te klikken op de documentnaam.

 

Een korte samenvatting van alle proefresultaten van Elasto G5 in combinatie met groeiremmers in siergewassen vindt u in dit document.

 

Onderwerpen:

Gewassen
Middelen
Werkingswijze
Eénjarige zomerbloeiers
Groeiregulatoren
Bedekking spuitvloeistof
Gerbera
Herbiciden
Bevochtiging
Hortensia
Fungiciden

Houtige gewassen
Insecticiden

Kalanchoë
Bladmeststoffen

Lisianthus


Pelargonium


Poinsettia


Pot- en bolchrysanten

Potroos (fungiciden)

Potroos (insecticiden)

Perkplanten


Tulp


Aardbei (bevochtiging)


Komkommer (fungiciden)


Komkommer (insecticiden)


Paprika


Tomaat


Akkerbouwgewassen


Onkruid/verhardingen

 

 

Overzicht beschikbare documenten (meest

recente bovenaan)

Hulpstoffen - Luizen in roos September 2019
Hulpstoffen - Mineervliegen in gerbera September 2019
Hulpstoffen - Bedekking lisianthusblad Juli 2019
Hulpstoffen - Bedekking paprikaplanten Juni 2019
Hulpstoffen - Tomatenmineermot in tomaat Januari 2019
Elasto G5 heeft meerwaarde bij bestrijding van tulpenvuur December 2018
Elasto G5 in kalanchoë: gewasveilige toepassing Juli 2018
Elasto G5 brengt meer daminozide in kalanchoë planten Juli 2018
Elasto G5 verbetert de bevochtiging van aardbeiplanten Juli 2018
Elasto G5 - Glyfosaat tegen zevenblad Juni 2018
Elasto G5 - Xentari - Turkse mot in paprika November 2017
Elasto G5 - Spruitkool en erwten bedekking met bladmeststof Oktober 2017
Elasto G5 - Serenade - Echte meeldauw in potroos September 2016
Elasto G5 - Serenade - Echte meeldauw in komkommer September 2016
Elasto G5 - Spintmijt in komkommer Januari 2016
Hulpstoffen-Pelargonium September 2014
Elasto G5-Potroos April 2014
Hulpstoffen-Potchrysant November 2012

Elasto G5-Kalanchoë November 2012  (aangepast)

Elasto G5-Pot- en bolchrysant December 2011

Elasto G5-Perkplanten Augustus 2011

Elasto G5-Onkruid-verhardingen Mei 2011

Elasto G5-Houtige gewassen Maart 2011

Elasto G5-Bevochtiging Oktober 2010

Elasto G5-Herbiciden April 2010

Elasto G5-Hortensia Maart 2010

Hulpstoffen-Zomerbloeiers Maart 2010

Elasto G5-Poinsettia April 2008

 

 

Bedekking met spuitvloeistof

Paprika
Elasto G5 en ASSIST M36 verbeteren de bedekking van paprikablad met spuitvloeistof (en dus met werkzame stof). De hulpstoffen verlagen de oppervlaktespanning van de spuitvloeistof, zodat de druppels zich beter over het blad spreiden en zich niet samentrekken tijdens het indrogen. Met name bij contactmiddelen is dit van belang.
Camerabeelden van het bovenste deel van de stengel laten zien dat ook daar de twee hulpstoffen de bedekking verbeteren. Met name voor plagen die zich in bladoksels bevinden, kan dit effect van groot belang zijn. De keuze van de hulpstof wordt bepaald door de werkzame stof die men toepast. Een verslag van het onderliggende onderzoek op proefbedrijf Botany is te vinden in het document Hulpstoffen - Bedekking paprikaplanten Juni 2019.

Lisianthus
Elasto G5 geeft een grote verbetering van de bedekking van lisianthusblad met spuitvloeistof (en dus met werkzame stof), zo is gebleken uit onderzoek van proefbedrijf Botany. ASSIST M36 verbetert ook de bladbedekking, maar het effect is kleiner dan met Elasto G5. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in het document Hulpstoffen - Bedekking lisianthusblad Juli 2019.

 

Bevochtiging

Erwt, tarwe
Elasto G5 verbetert in aanzienlijke mate de bevochtiging van moeilijk te bevochtigen planten. Dat betekent dat de planten meer spuitvloeistof uit de spuitnevel 'oppakken'. Het betekent niet dat Elasto G5 een zogenaamde super uitvloeier is, die een film over het blad geeft. Het aantal druppels per cm2 bladoppervlak is hoger indien het blad lastig is te bevochtigen. Zie het document  Elasto G5-Bevochtiging Oktober 2010.

 

Aardbei
Een proef met het aardbeiras Elsanta bevestigt de betere bevochtiging van het (waterafstotende) blad door toevoeging van Elasto G5 aan de spuitvloeistof. In deze proef op proefbedrijf Botany zorgde Elasto G5 voor 79% méér spuitvloeistof op het blad van aardbeiplanten. Zie voor de proefresultaten het document Elasto G5 verbetert de bevochtiging van aardbeiplanten Juli 2018.

 

Groeiregulatoren

Hortensia
Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van daminozide bij toepassingen in Hortensia zodanig dat met een lagere dosering kan worden volstaan. Afhankelijk van de dosering daminozide kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden verwezenlijkt. Testresultaten (2006, 2007, 2008 en 2009) hebben aangetoond dat Elasto G5, mits toegepast volgens advies, geen schade geeft, geen zichtbaar residu op het blad achterlaat en niet leidt tot ongewenste groeiafwijkingen. Zie de testresultaten incl. kostenbesparingen in het document Elasto G5-Hortensia Maart 2010.

 

Eénjarige zomerbloeiers
Bij een eerste verkenning in eenjarige zomerbloeiers (Petunia, Verbena en Sutera) bleek dat dat een halve dosering daminozide plus Elasto G5 even werkzaam was als de 100% dosering remstof zonder hulpstof. Zie het document Hulpstoffen-Zomerbloeiers Maart 2010.

 

Perkplanten
Onderzoek van DLV Plant (nu Delphy) laat zien dat het gebruik van daminozide kan worden gehalveerd door toevoeging van Elasto G5 bij de volgende gewassen: Campanula, zonnebloem, Platycodon, Viola cornuta, Viola F1-hybr., Solanum rantonnettii en Dahlia-Dahlietta. Zie de testresultaten in het document Elasto G5-Perkplanten Augustus 2011.

 

Pot- en bolchrysanten
In pot- en bolchrysanten kan door toevoeging van de hulpstof Elasto G5 de adviesdosering daminozide worden gehalveerd. Er werden geen verschillen gevonden voor gewaskleur, plantopbouw en vertakking. Bij het gebruik van Elasto G5 is geen gewasschade opgetreden. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de proefresultaten zie het document Elasto G5-Pot- en bolchrysant December 2011.
In 2012 is een proef uitgevoerd met als doel te onderzoeken of snij-rassen van chrysant met behulp van hulpstoffen voldoende geremd kunnen worden voor de teelt als potchrysant. Hierbij is zowel de hulpstof Elasto G5 als de hulpstof Atplus getest. Het gebruik van hulpstoffen kan de hoeveelheid daminozide tot 50-60% reduceren met behoud van kwaliteit. Er leek zelfs een licht positief effect te zijn op bloemdiameter en bloemkleur. De volledige testresultaten kunt u nalezen in het document Hulpstoffen-Potchrysant November 2012.

 

Pelargonium
De adviesdosering daminozide kan in Pelargonium worden gehalveerd door toevoeging van de hulpstof Elasto G5. Met Elasto G5 werd geen gewasschade waargenomen. Het gebruik van Atplus leidde in dit onderzoek wel tot enige gewasschade aan bloemen en soms bladeren. Voorzichtigheid bij remming tijdens de bloei blijft geboden omdat de remstof daminozide zelf ook schade aan bloemen kan veroorzaken. De testresultaten kunt u vinden in het document Hulpstoffen-Pelargonium September 2014.

 

Poinsettia
Proefresultaten geven aan dat Elasto G5 de frequentie van behandelingen met chloormequat in Poinsettia sterk kan terugdringen tot twee per week. Testen in Poinsettia hebben aangetoond dat Elasto G5, mits toegepast volgens advies, geen schade geeft, geen zichtbaar residu op het blad achterlaat en niet leidt tot ongewenste groeiafwijkingen. Zie de testresultaten in het document Elasto G5-Poinsettia April 2008.

 

Houtige gewassen
In het gewas lavendel kan door toevoeging van Elasto G5 het gebruik van daminozide worden gehalveerd. De groei van sering kan worden effectief worden geremd door een halve dosering van daminozide in combinatie met Elasto G5, maar de kwaliteit van het eindproduct na de trek was soms iets minder. De resultaten met betrekking tot kwaliteit zijn echter mede afhankelijk van de weersomstandigheden en tijdstip van trek, en behoeven nader onderzoek. Met name voor cultivars die behandeling met daminozide moeilijk verdragen is er zeker perspectief voor het gebruik van Elasto G5 in combinatie met een verminderde hoeveelheid remstof. Zie voor proefresultaten het document  Elasto G5-Houtige gewassen Maart 2011.

 

Kalanchoë
Uit de resultaten van proeven uitgevoerd in het voorjaar en in de zomer van 2012 blijkt dat door toevoeging van de hulpstof Elasto G5 de hoeveelheid daminozide/CCC tot de helft kan worden gereduceerd. Halvering van de hoeveelheid remstof kan leiden tot een aanzienlijke besparing van de kosten. Er werden geen kwaliteitsverschillen gevonden ten opzichte van de standaardbehandeling. Het gebruik van Elasto G5 in combinatie met daminozide en CCC heeft niet geleid tot schade aan het gewas, en er is geen nawerking van Elasto G5 op andere gewasbeschermingsmiddelen gevonden.
In het najaar is een proef uitgevoerd waarbij propiconazool (Tilt) solo en als mix met daminozide en CCC is getoetst. Ook hier leidde het gebruik van 100% remmiddelen en 50% remmiddelen + Elasto G5 tot een gelijkwaardig resultaat, en was er geen schade door gebruik van de hulpstoffen. Meer informatie is te vinden in het document Elasto G5-Kalanchoë November 2012.
Ook uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat Elasto G5 een bijzonder gewasvriendelijke hulpstof is. In proeven met de gevoelige botanische variëteit Dorothy is zowel de adviesconcentratie (0,25%) als een viermaal hogere concentratie (1%) veilig voor het gewas: Elasto G5 veroorzaakt geen enkele schade bij deze concentraties. Een verslag van dit onderzoek is te vinden in het document Elasto G5 in kalanchoë: gewasveilige toepassing Juli 2018.
Elasto G5 kan de opname van daminozide in kalanchoë planten met een factor 2,5 verhogen. Nieuw onderzoek van proefbedrijf Botany, laboratorium Goen Agro Control en SURfaPLUS heeft dat uitgewezen. Zie voor details van dit onderzoek het document Elasto G5 brengt meer daminozide in kalanchoë planten Juli 2018.

 

Fungiciden

Komkommer

Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van Serenade tegen echte meeldauw in komkommer, zo blijkt uit onderzoek op de Demokwekerij van Proeftuin Zwaagdijk. Serenade was in deze proef weinig werkzaam. Toevoeging van Elasto G5 resulteerde in een significante verbetering van de werkzaamheid van dit biologische middel. Zie voor proefresultaten het document Elasto G5 - Serenade - Echte meeldauw in komkommer September 2016.

 

Potroos

De resultaten van een proef uitgevoerd in september 2013 geven aan dat toevoeging van Elasto G5 de effectiviteit van het middel Frupica tegen meeldauw in potroos versterkt. Er is geen schade aan het gewas opgetreden. Het uitvloeiende effect van Elasto G5 is gedemonstreerd door toevoeging van de kleurstof 'brilliant black'. Zie voor de proefresultaten het document Elasto G5-Potroos April 2014.
Elasto G5 verbetert ook de werkzaamheid van het biologische fungicide Serenade tegen echte meeldauw, zo blijkt uit onderzoek op de Demokwekerij van Proeftuin Zwaagdijk. Zie voor proefresultaten het document Elasto G5 - Serenade - Echte meeldauw in potroos September 2016.

 

Tulp

Elasto G5 vergroot het effect van het praktijkschema bij de bestrijding van tulpenvuur, zo blijkt uit tweejarig veldonderzoek uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk. Elasto G5 is aan een groot aantal behandelingen in het seizoen toegevoegd; dit had geen nadelige effecten op het gewas of de opbrengst aan bollen. Zie voor proefresultaten het document Elasto G5 heeft meerwaarde bij bestrijding van tulpenvuur December 2018.

 

Herbiciden

Onkruid/verhardingen
Elasto G5 verbetert in aanzienlijke mate de werkzaamheid van herbiciden waaronder glyfosaat. Gezien de milieuvriendelijke eigenschappen denken wij dat het product geschikt is om de chemische onkruidbestrijding in het openbaar groen (industrieterreinen, stedelijk groen en spoorwegbermen) effectiever te maken. De producteigenschappen en testresultaten (potproeven) zijn te lezen in het document Elasto G5-Herbiciden April 2010. De resultaten van een aparte proef m.b.t. de bestrijding van onkruiden op trottoirs zijn vermeld in het document Elasto G5-Onkruid-verhardingen Mei 2011.
Elasto G5 verbetert ook de werkzaamheid van glyfosaat tegen het moeilijk te bestrijden wortelonkruid zevenblad, zo is uit potproeven op twee locaties gebleken. Een verslag van deze potproeven is te vinden in het document Elasto G5 - Glyfosaat tegen zevenblad Juni 2018.

 

Insecticiden

Komkommer

Het toevoegen van Elasto G5 aan Floramite (bifenazate) heeft een positief effect op de bestrijding van spintmijt. Een halve dosering Floramite in combinatie met Elasto G5 is minstens zo effectief als de volle adviesdosering. De toevoeging van Elasto G5 aan de adviesdosering Floramite geeft significant betere controle op de plaag ten opzichte van de diezelfde behandeling zonder hulpstof en resulteerde na meerdere toepassingen in een significant lagere spintmijtaantasting. De toevoeging van Elasto G5 aan de hele dosering Floramite gaf nog minder schade aan het gewas t.g.v. spintmijt dan de toevoeging van de hulpstof aan de halve dosering Floramite. Een verslag van het onderliggende onderzoek is te vinden in het document Elasto G5 - Spintmijt in komkommer Januari 2016.

 

Paprika

Er zijn aanwijzingen dat Elasto G5 de werkzaamheid van Xentari tegen de rups van de Turkse mot kan verhogen. Onderzoek van proefbedrijf Botany (Horst) heeft dit aan het licht gebracht. De behandelingen hadden geen nadelige gevolgen voor het gewas en er waren geen zichtbare residuen. Een verslag van dit onderzoek is te vinden in het document Elasto G5 - Xentari - Turkse mot in paprika November 2017.

 

Tomaat

Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van Turex (Bacillus thuringiensis var. aizawai) tegen de tomatenmineermot (Tuta absoluta) in tomaat. De hulpstof ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van Vertimec Gold (abamectine) en Tracer (spinosad) tegen deze steeds verder oprukkende schadeverwekker. Onderzoek van de Demokwekerij (World Horti Center, Naaldwijk) heeft dat uitgewezen. Voor details van deze kasproef, zie het proefverslag Hulpstoffen - Tomatenmineermot in tomaat Januari 2019.

 

Gerbera

Elasto G5 kan de werkzaamheid van Mainspring tegen tomatenmineervlieg (Liriomyza bryoniae) in snijgerbera verbeteren. Elasto G5 was in dit onderzoek op proefbedrijf Botany (Meterik) gelijkwaardig aan de hulpstof ASSIST M36. Vergeleken met ASSIST zorgt Elasto G5 voor een (nog) betere bedekking van het blad met spuitvloeistof en dus middel. ASSIST M36 zorgt in het algemeen voor een hogere opname van de werkzame stof in het blad dan Elasto G5. Gewastype en middel bepalen welke hulpstof de voorkeur verdient. Voor details van dit onderzoek zie het proefverslag Hulpstoffen - Mineervliegen in gerbera September 2019.

 

Potroos

Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van Tafari tegen groene perzikluizen (Myzus persicae) in potroos, zo is gebleken uit onderzoek op Proeftuin Zwaagdijk (Zwaagdijk). Resultaten van deze kasproef zijn samengevat in het proefverslag Hulpstoffen - Luizen in roos September 2019.

 

Bladmeststoffen

Akkerbouwgewassen

Elasto G5 verbetert de bedekking met bladmeststoffen in moeilijk te bevochtigen gewassen zoals spruitkool en erwten. Meer bladmeststof op het blad betekent dat er meer bladmeststof in de plant kan komen. Een verslag van deze proef is te vinden in het document Elasto G5 - Spruitkool en erwten bedekking met bladmeststof Oktober 2017.

 

naar boven