Atplus UCL 1007 productinformatie

 

Syngenta heeft de producten ATPLUS, ELASTO G5 en ASSIST M36 overgenomen op 15 januari 2021. Vanaf juli 2021 is ATPLUS vervangen door CTRL-PLUS ("Control-PLUS"). Het nieuwe product heeft een aantal voordelen. Meer informatie bij Syngenta's virtuele expert center.  Contactpersoon: Wesley Akkermans

 

 

Atplus UCL 1007 is een hulpstof die de werkzaamheid van de groeiregulator daminozide en de werkzaamheid van meerdere herbiciden (o.a. glyfosaat en sulfonylureum herbiciden) sterk kan verbeteren. Het product wordt vooral ingezet bij de groeiremming van snijchrysanten en Pernettya. Door halvering van de benodigde dosering daminozide kan een flinke besparing in kosten en middel worden verwezenlijkt. Atplus verhoogt de opname in het blad van in water oplosbare stoffen en verbetert de bevochtiging van lastig te bevochtigen blad zonder achterlating van een zichtbaar residu. Voorzichtigheid is geboden bij gevoelige gewassen. Het product is een poeder dat in water kan worden opgelost. Zie ook tips bij het oplossen.


Kijk bij Proefresultaten voor mogelijke toepassingen van Atplus. Hulp nodig bij de keuze van de juiste hulpstof ? Ga naar onze Hulpstof selector.

 

Productinformatie

Voordelen gebruik

Testen nieuwe combinatie

Tips bij het oplossen

 

 

Productinformatie

Etiket tekst (PDF)

Veiligheidsinformatieblad (PDF)

 

klik voor grotere afbeelding

 

Voordelen gebruik

Bij toevoeging van Atplus UCL 1007 bij de groeiregulator daminozide kunt u volstaan met halvering van de dosering daminozide. Dit heeft besparing van middel en besparing van kosten tot gevolg.

 

Normale dosering
daminozide (g/100L)

Besparing per
1000 m2 (€)

Besparing kosten
(%)

200

  5,40

20

300

  12,10

 30

400

 18,90

 35

500

 25,60

 38

600

 32,40

 40

*Deze tabel is gebaseerd op:
Doseringsverlaging daminozide van 50%, kostprijs daminozide  € 135,- per kilo, kostprijs Atplus UCL 1007  € 33,23 per kilo, dosering hulpstof 250 g/100L (0.25%), watervolume 1000L/ha.
 

Testen nieuwe combinatie

Wilt u Atplus UCL 1007 toepassen in een ander gewas dan vermeld op het etiket of met een ander middel dan vermeld op het etiket? Neem dan contact op met SURfaPLUS Trading om de mogelijkheid van een test door te nemen. Bij het zelf testen van een nieuwe combinatie wordt dringend geadviseerd om dit testprotocol te gebruiken.

 

Tips bij het oplossen

Atplus UCL 1007 bestaat uit fijne korrels (zie foto rechtsboven). Het product dient geleidelijk aan het water worden toegevoegd. Bij de gangbare concentratie (2,5 g/L) tien minuten laten staan en pas dan even roeren. In die tien minuten neemt het product water op. Dosatron gebruikers bereiden Atplus oplossingen met een veel hogere concentratie (bv. 160 g/L). Het is belangrijk om het product geleidelijk toe te dienen en dan de tijd te geven om water op te zuigen. In koud water ongeveer een uur en in warm kraanwater (50-60 °C) tien minuten. Daarna roeren en toevoegen.