Hulpstoffen en groeiregulatoren

Hasten en paclobutrazol (Bonzi): in welke gewassen?


Door Forum beheerder op 30 maart 2015 om 09:30

Hasten kan worden ingezet om de werkzaamheid van de groei regulator paclobutrazol (Bonzi) te versterken in bijvoorbeeld petunia, sutera en verbena (zie het proefresultaat). Wij vragen telers met goede of slechte resultaten in andere gewassen hun ervaringen met andere bezoekers van het Forum te delen.
Reactie op onderwerp door Forum beheerder op 29 juni 2015 om 14:43

Antwoord op item Hasten en Bonzi in winterteelt Dianthus: SURfaPLUS heeft hier geen ervaring mee. Indien men dat wil gaan uittesten, dan kleinschalig starten en desgewenst in overleg met ons (h.deruiter@surfaplus.com)Reactie op onderwerp door k vollebregt op 26 juni 2015 om 09:44
Zijn er ervaringen met Hasten en Bonzi in de winterteelt van Dianthus?