Wittevlieg in aardbei, een blijvend probleem

13-09-2019
Eén van de lastigste insecten waar men in de aardbeienteelt mee te maken heeft is kaswittevlieg (Trialeurodes vaporarium).

Een grote populatie kaswittevlieg kan leiden tot kwaliteitsproblemen en opbrengstderving. Daarom is het van belang populatieopbouw te voorkomen.

 

Bron: Bayer Agro Nederland