Nomolt verdwijnt van de markt

10-10-2019
Het insecticide Nomolt verdwijnt binnen twee jaar van de markt nu BASF Nederland bekend heeft gemaakt de werkzame stof teflubenzuron niet te verlengen.

Het College voor de toelating van gewasbescherming en biociden (Ctgb) heeft hiermee ingestemd. De toegekende respijttermijnen van Nomolt zijn: afleveren tot 30 mei 2020 en opgebruik tot 30 mei 2021.

Bron: Hortipoint / Ctgb