Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid

19-10-2019
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeenten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en Rijkswaterstaat hebben in 2018 bijna 5.000 kilo bestrijdingsmiddelen gebruikt, meldt het CBS in een bericht. Dat is ongeveer 82% minder dan in 2013, toen het gebruik nog zo'n 25.000 kilo bedroeg. Middelen die nog gebruikt worden, worden voor het grootste deel ingezet bij het onderhoud van het spoor.


Bron: Groen Kennisnet