Nieuwe toelatingen gewasbeschermingsmiddelen voor glastuinbouw

23-10-2019
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in oktober 2019 diverse besluiten genomen die van belang zijn voor de glastuinbouw.

Zo zijn de groeiregulator LilyPlus (6-benzyladenine) en het insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel OROCIDE PLUS (sinaasappelolie) toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Een uitbreiding is er voor schimmelbestrijdingsmiddel Captosan 500 SC (captan) en insectenbestrijdingsmiddel PreFeRal (Isaria fumosorosea Apopka stam 97). Ingetrokken zijn middelen die de werkzame stof chloorthalonil bevatten: DuPont TREORIS, Abringo en Allure vloeibaar. Ook de middelen Danadim Progress (dimethoaat) en Nomolt (teflubenzuron) zijn ingetrokken.


Bron: Ctgb