Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop

07-01-2020
De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.

Aziatische duizendknopen vormen een groeiend probleem. De planten hebben een enorme groeikracht. Door hun groeikracht kunnen ze schade veroorzaken aan verhardingen, aan bouwkundige elementen of de stabiliteit van oevers en waterkeringen. Bovendien zijn ze erg dominant, waardoor inheemse plantensoorten verdrongen worden. Injectie met heet water lijkt veelbelovend. Na behandeling is 90% van de planten verdwenen. Andere goede methoden zijn het afgraven van de grond of de inzet van glyfosaat, volgens Vakblad Grondig.


Bron: Groen Kennisnet