Toegelaten middelen in 2019

13-01-2020
In 2019 is driekwart van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en 94% voor biociden.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Dat wordt in Nederland beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). In 2019 nam het College 117 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 69 voor biociden. Deze besluiten gaan over meerdere toepassingen van een middel. Van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen liet het Ctgb 77% toe en van de aangevraagde toepassingen voor biociden 94%. Respectievelijk 23% en 6% van de aangevraagde toepassingen werd afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s. Bij 69% en 33% zijn voor het besluit nog voorschriften aangescherpt, zodat consumenten en ook telers erop kunnen vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken veilig zijn.


Bron: Ctgb