Meer nuttige insecten inzetten als natuurlijke bestrijders

19-01-2020
Insecten staan boeren ten dienste in de bestrijding van aantastingen van gewassen. De kennis over deze nuttige insecten staat nog op een laag pijl. Bloemrijke akkerranden zijn nutteloos voor een natuurlijke bestrijding. Veel effectiever zijn Bankerfields volgens de Belgische bioloog Guido Sterk.

Bij Bankerfields worden de rijbanen bij uien ingezaaid met bijvoorbeeld faecelia of komkommerkruid. Dit zijn niet alleen hele goede bestuivers, maar hierin houden zich ook tal van natuurlijke vijanden schuil, die van hieruit makkelijk hun werk kunnen doen.” Door een deel van de akkers in te zetten als Bankerfields, vormen deze mogelijk ook een optie om te voldoen aan de regels voor het verkrijgen van EU-subsidies.


Bron: Akkerwijzer