Toelating Admire in Nederland komt te vervallen

23-01-2020
Bayer vraagt geen herregistratie van imidacloprid aan als gewasbeschermingsmiddel in de EU. De EU-lidstaten hebben in april 2018 het gebruik van imidacloprid in gewasbeschermingsmiddelen in de EU beperkt tot het gebruik in permanente kassen. Als gevolg van deze beperking kunnen nog maar heel weinig toepassingen van imidacloprid behouden blijven voor de toekomst.

Zodra het Ctgb een besluit heeft genomen over de uitverkoop- en opgebruiktermijn van Admire wordt de markt hierover nader geïnformeerd.


Bron: Glastuinbouw Nederland