Nieuwe versie tripsherkenningskaart beschikbaar

18-03-2020
Bij de bestrijding van trips in kassen is het goed te weten om welke soort het precies gaat. Afgelopen jaar heeft Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw een tripsherkenningskaart gemaakt waarmee de meest voorkomende soorten op naam gebracht kunnen worden. Deze kaart is nu verder aangevuld en geactualiseerd met de pepertrips, een nieuwe soort die zich lijkt te vestigen in de Nederlandse en Europese kassen. De kaart is ook in het Engels vertaald. Beide versies zijn beschikbaar en te downloaden via de website van de WUR.

Het aantal soorten trips dat in de Nederlandse glastuinbouw voorkomt neemt steeds verder toe. Trips is al jarenlang een van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse sierteelt onder glas. Voor de bestrijding is het belangrijk te weten om welke soort het gaat. Biologische bestrijders werken bijvoorbeeld niet altijd goed tegen alle soorten trips en ook kan chemische bestrijding tegen de ene soort beter werken dan tegen de andere. Verder kan de ontwikkelingsduur, waardplantacceptatie en het verspreidingsgedrag per tripssoort sterk verschillen. Om de verschillende soorten trips in kasteelten te kunnen herkennen is een tripsherkenningskaart samengesteld waarin 14 soorten worden weergegeven.


Bron: Wageningen University & Research