Hoogheemraadschap adviseert en controleert telers

24-03-2020
Van aardappelen tot witte kool, de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen van deze middelen bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Daarom adviseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden akkerbouwbedrijven en bloembollentelers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook controleert het hoogheemraadschap op het gebruik van een drukregistratiesysteem op veldspuiten.

Het hoogheemraadschap adviseert o.a. voldoende teeltvrije zone te hanteren zodat middelen niet in de sloot belanden, alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, de wettelijke gebruiksvoorschriften toe te passen en een kant- en driftarme dop bij de spuittechniek te gebruiken.


Bron: Bloemenplantennieuws