Tijdelijke vrijstelling Alar 85 SG voor onbedekte teelt

14-04-2020
Voor de groeiregulator Alar 85 SG op basis van de werkzame stof daminozide in de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, Chrysant, Azalea, Aster en Hortensia is een tijdelijke vrijstelling toegekend.

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2020 en vervalt op 28 september 2020. Groeiregulatie is nog steeds een knelpunt in diverse pot- en containerteelten. Met deze vrijstelling is het mogelijk om Alar 85 gedurende een periode van 120 dagen toe te passen in de genoemde onbedekte pot- en containerteelten. 


Bron: Glastuinbouw Nederland