Collegebesluiten april 2020

23-04-2020
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in april 2020 diverse besluiten genomen. Dit betreft de nieuwe toelating van het aaltjesbestrijdingsmiddel Cedros en enkele etiketuitbreidingen. Voor insecticide Calypso. wordt dit jaar de toelating ingetrokken. De volgende besluiten zijn voor de glastuinbouw van belang:

Nieuwe Toelating:


Cedros
Dit aaltjesbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stoffen geraniol en thymol wordt voor professioneel gebruik toegelaten voor een druppelbehandeling in de teelt van: aardbei (bedekte grondgebonden teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt) vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt) en vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte grondgebonden teelt).


Etiketuitbreiding:


Sivanto Prime
Dit insecticide op basis van de werkzame stof flupyradifuron voor professioneel gebruik wordt uitgebreid naar onder meer: snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt), trekheesters (grondgebonden bedekte teelt), snijgroen (grondgebonden bedekte teelt).


Serenade

Dit fungicide voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met een groot aantal kleine toepassingen: aardbeien, kleinfruit, peulgroenten, bedekte opkweek van vruchtgroenten, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil, vruchtgroenten van Malvaceae, bedekte opkweek van koolgewassen, bloemkoolachtigen, bladkoolachtigen, kruidenteelt (vers of gedroogd), bedekte opkweek bloemisterijgewassen, potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (niet-grondgebonden bedekte teelt). Ook is een groot aantal wijzigingen in toepassingsmethode middels dompel-, druppel- en aangietbehandelingen van bovenstaande en reeds geregistreerde gebruiken aan het etiket Serenade toegevoegd.


Floralife Bulb 100
Deze groeiregulator wordt voor professioneel gebruik uitgebreid. Het middel had al een toelating in de teelt van tulp (snijbloem), het krijgt nu een etiket voor gebruik in alle snijbloementeelten waaronder alstroemeria en lelie.


Sonata
Dit fungicide wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met een groot aantal kleine toepassingen en andere toepassingen in onder meer: bladgroenten, vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt , vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt); sluitkoolachtigen; bloemkoolachtigen; bladkoolachtigen; stengelkool; radijsachtigen.


Teppeki
Dit insecticide had reeds een toelating in de paprikateelt voor gebruik in de periode 1 april tot 1 november, maar wordt voor jaarrond toepassing toegelaten.


Intrekkingsbesluiten:


Calypso
Van dit insecticide wordt de toelating ingetrokken per 03-08-2020. Er is een opgebruik- en aflevertermijn vastgesteld tot 03-02-2021.


Bronnen: 
Ctgb
Glastuinbouw Nederland