Bladplukken verbetert biologische bestrijding luis in paprika

25-05-2020
De roofwants Macrolophus pygmaeus vindt bladluizen gemakkelijker in paprika als de onderste bladlagen van het gewas zijn verwijderd. Onderzoek op het Belgische Proefcentrum Hoogstraten heeft dat aan het licht gebracht.

Paprikaplanten vormen veel blad. De dichte bebladering biedt bladluizen goede bescherming tegen de roofwants Macrolophus pygmaeus, een geduchte vijand van schadelijke insecten en mijten. De vraatzuchtige roofwants bestrijdt ook allerlei soorten bladluizen. De lichtgroene biologische bestrijder heeft echter moeite met het vinden van alle bladluizen op de vele bladeren van de meterslange paprikaplanten. Verwijderen van de onderste bladeren ontneemt bladluizen een deel van hun leefgebied. De biologische bestrijding van bladluizen verloopt daardoor veel beter, zo is uit onderzoek op het Proefcentrum Hoogstraten gebleken. De proef is uitgevoerd door biologen van de Universiteit van Antwerpen. Ook roofwants-producent Biobest was bij het Belgische onderzoek betrokken. De proef met biologische bestrijding van bladluizen in paprika heeft in Nederland nog weinig aandacht gekregen.

 

Bladplukken tot 160 of 190 cm van de kop van de plant scoorde in deze proef het beste. De biologische bestrijding van de groene perzikluis verliep beter en ook de opbrengst was iets hoger dan in de ongeplukte proefobjecten. Drastischer plukken gaf geen betere bladluisbestrijding, maar ging soms wel ten koste van de productie.


Bron: SURfaPLUS / Proefcentrum Hoogstraten