Vrijstelling Mainspring voor bedekte grondteelt van snijbloemen

06-08-2020
Het Ministerie van LNV heeft vier maanden vrijstelling afgegeven voor het insecticide Mainspring. Dat is ter bescherming van de bedekte grondgebonden geïntegreerde teelt van snijbloemen tegen mineervlieg. Deze vrijstelling vervalt op 26 november 2020.

Glastuinbouw Nederland heeft samen met de landelijke gewascommissie chrysant en ChrysantNL gevraagd om een tijdelijke vrijstelling van Mainspring vanwege probleeminsect mineervlieg. Selectieve middelen tegen dat insect zijn er niet meer. Bovendien is bewezen dat Mainspring effectief is tegen mineervlieg en goed past in een geïntegreerde teeltwijze; aanwezige biologische bestrijders in het gewas blijven leven na een behandeling.


Mainspring, een middel van Syngenta met de werkzame stof cyantraniliprole, is sinds 2018 op de markt. Het is een insecticide tegen rups, mineervlieg en rups in bedekte, niet-grondgebonden teelten, waaronder veel siergewassen.


Bronnen:
Onder Glas
Hortipoint