Collegebesluiten Ctgb augustus 2020

27-08-2020
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft afgelopen maand diverse besluiten genomen. Dit betreft de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Gofor van Bayer CropScience en de etiketuitbreiding van de insectenbestrijdingsmiddelen Naturalis-L en NeemAzal-T/S. Ook heeft het Ctgb van 16 middelen de toelating ingetrokken.

Toelating Gofor
Het onkruidbestrijdingsmiddel Gofor voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappel.


Etiketuitbreiding Naturalis-L
Het insectenbestrijdingsmiddel Naturalis-L  heeft al een registratie in vruchtgroententeelten. Dit etiketdeel is onlangs aanzienlijk verruimd. Daarnaast is het etiket uitgebreid naar de bedekte teelt van kleinfruit (aardbei, bessen, druiven, braam- en framboosachtigen).

Etiketuitbreiding NeemAzal-T/S
De toelating van NeemAzal-T/S wordt uitgebreid in de teelt van: sluitkoolachtigen, medicinale kruidgewassen, een aantal bloemknollen en bloembollen, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt, veredeling en zaadteelt van diverse akkerbouwgewassen, groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.


Bronnen:
Ctgb
Glastuinbouw Nederland
Agri Holland