Klik hier voor de webversie
ATTENDERING PROEFRESULTATEN September 2014


Hasten solo heeft geen effect op bestrijding spint
Uit proeven uitgevoerd in 2013 blijkt dat Hasten de effectiviteit van abamectine (Vertimec Gold) aanzienlijk verhoogt bij de bestrijding van spint in komkommer. Het was daarbij echter niet duidelijk of de hulpstof zelf mogelijk een bestrijdend effect had. Een vervolgproef in 2014 toonde aan dat Hasten zelf geen bestrijdend effect heeft. De positieve werking van de hulpstof  in combinatie met abamectine kan worden verklaard uit een verhoogde opname van de werkzame stof.  Bekijk het artikel  Hasten-Spint komkommer september 2014


Elasto G5 kan gebruik daminozide in Pelargonium verminderen
In het voorjaar van 2014 zijn de hulpstoffen Elasto G5 en Atplus in combinatie met daminozide getest op het gewas Pelargonium. Voor hetzelfde remresultaat kon de dosering daminozide worden gehalveerd bij toevoeging van Elasto G5 of Atplus. Met Elasto G5 werd géén gewasschade gevonden, met Atplus trad enige schade aan de bloemen op. Daminozide zelf gaf met de adviesdosering ook enige schade aan de bloemen. De hulpstoffen hadden geen effect op andere kwaliteitseigenschappen.  Lees meer in het artikel Hulpstoffen-Pelargonium september 2014
Deze documenten en andere proefresultaten zijn gratis als PDF te downloaden van onze website: www.surfaplus.com
schaduw

Interesse in de gratis nieuwsbrief?

SURfaPLUS Tips & tricks is een gratis nieuwsbrief over slim gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw. De nieuwsbrief verschijnt 1 tot 2 keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website van SURfaPLUS Trading.
schaduw

www.surfaplus.com

contact | disclaimer | privacy

schaduw

Terug naar het overzicht