Klik hier voor de webversie

SURfaPLUS  -  Tips & Tricks

Informatiebulletin over slim gebruik van hulpstoffen
April 2018                              

SURfaPLUS informeert over nieuw en recent afgesloten onderzoek

Welke mogelijkheden bieden hulpstoffen voor het verbeteren van de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen? Wij informeren u er graag over. In deze uitgave van Tips & Tricks een voorbeschouwing van de nieuwste proeven en een overzicht van recent afgesloten onderzoek. Ook kunt u kennismaken met onze nieuwe hulpstof selector, een online filter om de hulpstoffenkeuze gemakkelijker te maken.

Inhoud van dit nummer
Nieuwe proeven in gerbera, tomaten en aardappelen
Effect hulpstoffen (Elasto G5 en ATPLUS) op opname daminozide aangetoond
Vertimec met Hasten in tomaat: positief resultaat veiligheidstest
Effect Elasto G5 op druppel residu
Juiste hulpstof selecteren
Forum hulpstoffen
FAQ - Veelgestelde vragen
Milde hulpstoffen
Andere combinaties met hulpstoffen
Interesse in de gratis nieuwsbrief?
Productinformatie

World Horti Gewasbeschermingsdagen 17, 18 en 19 april: SURfaPLUS aanwezig met proef "Turex + hulpstof tegen Tuta absoluta in tomaten"

schaduwNieuwe proeven in gerbera, tomaten en aardappelen
Onderzoek naar nieuwe toepassingen voor hulpstoffen is een speerpunt van SURfaPLUS. In 2018 zal SURfaPLUS in samenwerking met partners onder andere de volgende testen laten uitvoeren:

Bemisia in potgerbera’s. Botany BV onderzoekt of onze hulpstoffen de werkzaamheid van Gazelle, Plenum, Actara en Carex tegen Bemisia verbeteren. Het effect van alleen onze hulpstoffen wordt ook getest.
Tuta absoluta in tomaten. Demokwekerij Westland onderzoekt of Elasto G5 de werkzaamheid van Turex tegen Tuta absoluta in tomaten verbetert. Andere combinaties zijn Hasten – Tracer en Hasten – Vertimec Gold. Ook hier worden de effecten van alleen de hulpstoffen onderzocht. De proef wordt toegelicht op de World Horti Gewasbeschermingsdagen op 17, 18 en 19 april.
Luizen in aardappelen. Wageningen University Lelystad onderzoekt of Hasten de werkzaamheid van Teppeki tegen luizen in aardappelen verbetert. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Ontwikkeling van innovatieve en gewasveilige toepassingen van hulpstoffen is het handelsmerk van SURfaPLUS. Het bedrijf verricht continu onderzoek naar uitbreiding van toepassingen van hulpstoffen voor conventionele en biologische gewasbeschermingsmiddelen (groeiregulatoren, herbiciden, insecticiden en fungiciden). SURfaPLUS onderzoekt eveneens de toepassing van hulpstoffen bij bladmeststoffen. 

Effect hulpstoffen (Elasto G5 en ATPLUS) op opname daminozide aangetoond
Elasto G5 (perkgoed, potplanten, hydrangea, bolchrysanten etc.) en ATPLUS (vooral snijchrysanten) worden reeds meerdere jaren gebruikt om toe te kunnen met een lagere dosering daminozide. In 2018 heeft SURfaPLUS samen met Groen Agro Control en Botany BV kunnen aantonen dat de hulpstoffen zorgen voor meer daminozide in de planten. Bij kalanchoë (cv. Secret) werd er 2,5 x meer opgenomen door toevoeging van Elasto G5. Bij chrysant (cv. Reagan) werd er 9 x meer opgenomen door toevoeging van ATPLUS. Deze uitkomsten verklaren het positieve effect van hulpstoffen op de werkzaamheid van daminozide. ATPLUS is een voor het gewas harde hulpstof en wordt daarom vooral in de meer robuuste snijchrysanten toegepast. 

 


Vertimec met Hasten in tomaat: positief resultaat veiligheidstest
SURfaPLUS en proefbedrijf Botany hebben met positief resultaat de veiligheid van Vertimec Gold met de hulpstof Hasten getest in tomaat. Aanleiding voor de test was de soms gehoorde klacht over schade in enkele tomatenrassen. De beschreven schade (beginnende wortelpuntjes op stengels) is een bekende stressreactie op een ongunstige waterhuishouding (te veel water). Hasten, Vertimec Gold en een combinatie van beide zijn niet de veroorzakers van deze verschijnselen, zo is uit de proef met acht rassen gebleken. Van twee rassen hadden ook onbehandelde planten in lichte mate wortelpuntjes op de stengels; behandelingen met Hasten en/of Vertimec Gold versterkten dat effect echter niet.

Op de website van SURfaPLUS staat een gedetailleerd proefverslag.

Effect Elasto G5 op druppel residu met bacteriepreparaten
SURfaPLUS heeft reeds eerder aangetoond dat Elasto G5 de werkzaamheid van Serenade (Bacillus subtilis strain QST 713) tegen echte meeldauw en van Xentari (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai) tegen Turkse mot in paprika’s kan verbeteren. Onderzoek met lichtmicroscopie laat zien dat Elasto G5 zorgt voor een meer gespreid en homogeen residu van het middel. Dit vergroot ons inziens het contact oppervlak met de plaag en kan op zijn minst deels het effect van Elasto G5 verklaren.

Serenade ingedroogde 10 µl druppel zonder (boven) en met Elasto G5 (onder); lichtmicroscopie 20 x vergroting

     schaduw

Juiste hulpstof selecteren
Hulp nodig bij het toepassen van de juiste hulpstof? Onze hulpstof selector helpt u bij de keuze van de juiste hulpstof. Met deze online keuzehulp filtert u op gewas, ziekte of plaag, middel en/of gewenste hulpstof. Het filter is gebaseerd op (onderzoek met) SURfaPLUS producten. Het zoekresultaat bestaat uit pagina's met een korte uitleg en een link naar het oorspronkelijke proefresultaat (pdf).

U vindt het filter op onze website onder Hulpstoffen / Hulpstof selectorschaduw

Forum hulpstoffen
Ons online forum hulpstoffen is bedoeld voor informatie-uitwisseling over het gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw en (openbaar) groen. U kunt hier tips en ervaringen uitwisselen met collega’s. Of vragen stellen over het gebruik van hulpstoffen. Of reageren op eerder geplaatste berichten. De forumbeheerder levert een actieve bijdrage door tips voor het gebruik van hulpstoffen en ideeën voor nieuwe toepassingen te plaatsen. Wilt u deelnemen aan dit forum? Maak dan gratis een account aan op onze website. Binnen enkele minuten ontvangt u per e-mail uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Ga voor meer informatie over het forum naar onze website en kijk bij: Hulpstoffen / Forum hulpstoffenschaduw

FAQ - Veelgestelde vragen
Lastig om keuzes te maken als het gaat om hulpstoffen? Raadpleeg onze pagina met Frequently Asked Questions (FAQ'S). Deze lijst met veelgestelde vragen is gebaseerd op jarenlang contact met honderden telers en voorlichters tijdens demonstraties en presentaties.

Een greep uit de vragen die telers ons regelmatig stellen:


Hoe werken hulpstoffen?
Wat zijn de voordelen van hulpstoffen?
Is het effect wetenschappelijk bewezen?
Zijn hulpstoffen gevaarlijk voor mijn gewas?
Hoe voeg ik een hulpstof toe aan de spuitvloeistof?

Benieuwd naar de antwoorden? Kijk bij Hulpstoffen / FAQ - Veelgestelde vragen

schaduw

Milde hulpstoffen
Hasten is een veresterde koolzaadolie met voedselveilige emulgatoren om de olie in water te verdelen. Hasten verbetert de bevochtiging van een lastig te bevochtigen blad en kan in sterke mate de opname van werkzame stoffen in de plant verhogen. Bij systemische middelen is er risico van verhoogde accumulatie in groeiende vruchten. Bij voor het gewas ‘harde’ werkzame stoffen is er een verhoogd risico op schade ten gevolge van de hogere opname. In proeven met komkommer en paprika leidde toepassing van deze hulpstof niet tot enige schade aan planten of vruchten. Ondanks de grotere opname van abamectine in deze proeven bleef het gehalte in komkommer en paprika ruim onder de maximale residu limiet (MRL) voor deze stof.

Elasto G5 is een gewasvriendelijke hulpstof. Het product is een polymeer gebaseerd op glycerol en een vetzuur uit kokosnoten. Elasto G5 is een hulpstof zonder classificatie; dus er is geen gevarensymbool nodig. De hulpstof is niet schadelijk en niet irriterend en wordt op veel siergewassen toegepast zonder achterlating van een zichtbaar residu. Elasto G5 is een gemakkelijk met water te mengen vloeistof. Het product geeft een betere bedekking van het gewas en zorgt voor een betere verdeling van werkzame stoffen in de opdrogende druppel. Elasto G5 verbetert daardoor het contact tussen werkzame stoffen en de plaag.


Andere combinaties met hulpstoffen
Wilt u de hulpstoffen Hasten of Elasto G5 aanwenden in een toepassing die nog niet eerder is getest met betrekking tot gewas, cultivar of middel? Voer dan eerst een kleinschalige proefbehandeling uit. Zie hiervoor het testprotocol voor proefbehandelingen met Hasten of het testprotocol voor proefbehandelingen met Elasto G5.


schaduw

Interesse in de gratis nieuwsbrief?

SURfaPLUS Tips & Tricks is een gratis nieuwsbrief over slim gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw. De nieuwsbrief verschijnt 1 tot 2 keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de aanmeldingspagina op de website van SURfaPLUS. U kunt zich op deze aanmeldingspagina ook opgeven voor gewasspecifieke nieuwsbrieven (eveneens gratis).
schaduw

Productinformatie

Wilt u informatie over onze producten? Klik dan op een van de onderstaande foto's.Atplus UCL 1007


Elasto G5


Hasten

 
Drop Keeper

schaduw

www.surfaplus.com

contact | disclaimer | privacy

schaduw

Terug naar het overzicht