Klik hier voor de webversie

SURfaPLUS - Paprikatips

Juni 2019

 

Nieuwe proeven in paprika’s

SURfaPLUS Tips & Tricks is een gratis nieuwsbrief over slim gebruik van hulpstoffen in de gewasbescherming. Deze nieuwsbrief met tips wordt ongeveer twee keer per jaar gestuurd naar telers en specialisten in onder meer de groenteteelt onder glas. In aanvulling daarop sturen wij incidenteel nieuwsbrieven per gewas. Recente proeven in paprika’s laten zien dat toevoeging van hulpstoffen de werkzaamheid van verschillende middelen kan verbeteren. In deze nieuwsbrief lichten we toe hoe u bijvoorbeeld spintmijt sneller en effectiever kunt bestrijden en een betere bedekking met spuitvloeistof kunt bereiken. Heeft u vragen over het gebruik van hulpstoffen in de paprikateelt? Bel (0317 451235) of mail ons gerust.


ASSIST M36 verbetert werkzaamheid van Vertimec Gold tegen spintmijt in paprika

Toevoeging van de hulpstof ASSIST M36 aan Vertimec Gold (abamectine) maximaliseert de werkzaamheid van dit middel tegen spintmijt in paprika. Dit blijkt uit een kasproef die de Demokwekerij dit voorjaar voor ons uitvoerde. ASSIST M36 vergrootte de werkzaamheid van Vertimec Gold in aanzienlijke mate tot een niveau rond de 95%. Een hogere opname van abamectine in het blad verklaart de goede resultaten van de hulpstof. De MRL-waarden voor abamectine werden in een eerder uitgevoerde proef met Vertimec Gold in paprika niet overschreden. Geen van de behandelingen leidde tot een slechtere conditie van het gewas of leidde tot zichtbaar residu op het blad. Sommige paprikacultivars kunnen gevoelig zijn voor de hulpstof ASSIST M36. Voorzichtigheidshalve wordt daarom wel gewerkt met een lagere concentratie ASSIST M36 in paprika: 100 ml/100 L spuitvloeistof in plaats van 250 ml/100 L.

 

Hulpstoffen Elasto G5 en ASSIST M36 geven betere bedekking paprikablad

De hulpstoffen Elasto G5 en ASSIST M36 verlagen de oppervlaktespanning van de spuitvloeistof. Zodoende spreiden spuitdruppels zich beter over het blad en trekken ze zich niet samen tijdens het indrogen. Op deze manier verbeteren beide hulpstoffen de bedekking van het blad met spuitvloeistof (en dus met werkzame stof). Vooral bij contactmiddelen is dit van belang. Camerabeelden van het bovenste deel van de stengels laten zien dat ook daar de twee hulpstoffen de bedekking verbeteren. Met name voor plagen die zich in bladoksels bevinden, kan dit effect van groot belang zijn. Proefbedrijf Botany onderzocht in opdracht van SURfaPLUS de gewasbedekking door een fluorescerende markeerstof toe te voegen aan de spuitvloeistof. De keuze van de hulpstof wordt bepaald door de werkzame stof die u toepast. Zie onze proefresultaten met Elasto G5 en proefresultaten met ASSIST M36.

 


Over ASSIST M36

 ASSIST M36 is een emulgeerbare veresterde raapzaadolie. Het product is ontwikkeld en getest door SURfaPLUS. ASSIST M36 is qua werkzaamheid gelijk aan voorheen Hasten, maar heeft geen gevarensymbool op het etiket.

 


Over Elasto G5

Elasto G5 is een hulpstof waarvoor geen gevarensymbool nodig is. Het is een polymeer gebaseerd op glycerol en een vetzuur uit kokosnoten. Het product mengt goed met water en is bijzonder zacht voor het gewas. Het product geeft een betere bedekking van het gewas en verhoogt de opname van werkzame stoffen.

 


Hulpstof selector: online keuzehulp

Selecteer met ons online filter eenvoudig de juiste hulpstof. Filter op gewas, ziekte of plaag, middel en/of hulpstof. Bij het aanklikken van een filter ziet u direct het resultaat en kunt u andere openstaande filters aanklikken om nog meer te filteren. Het zoekresultaat bestaat uit pagina's met een korte uitleg en een link naar het oorspronkelijke proefresultaat (pdf).

 


Verkrijgbaarheid hulpstoffen

Onze producten zijn zowel te bestellen via onze webwinkel als via onze distributeurs.

 


Productinformatie

Wilt u informatie over onze producten? Klik dan op een van onderstaande foto's.

Atplus UCL 1007

Elasto G5

ASSIST M36

Drop Keeper


www.surfaplus.com

contact   |   disclaimer   |   privacy

Afmelden

 

Terug naar het overzicht