Klik hier voor de webversie

SURfaPLUS - Tips & Tricks

September 2019

 

Nieuwsbrief over slim gebruik van hulpstoffen

SURfaPLUS Tips & Tricks is een gratis nieuwsbrief over het gebruik van hulpstoffen in de sierteelt en aanverwante sectoren. In deze uitgave belichten we enkele recent gepubliceerde proefresultaten. Ook geven we tips voor het kiezen van de juiste hulpstof en leggen we de meerwaarde van hulpstoffen uit. Nieuw is de rubriek actualiteiten waarin we enkele actuele items m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen presenteren. Vragen op opmerkingen? Mail of bel (0317 451235) ons gerust.


Hulpstoffen verbeteren werkzaamheid van insecticiden tegen luizen in potrozen

De hulpstof ASSIST M36 (opvolger van Hasten) verbetert de werkzaamheid van het insecticide Mainspring tegen groene perzikluizen. De effectiviteit van Tafari tegen deze luizen kan worden verbeterd met de hulpstof Elasto G5. Dat blijkt uit onderzoek met potrozen dat is uitgevoerd op Proeftuin Zwaagdijk. Het effect was het duidelijkst bij de Mainspring - ASSIST M36 combinatie. Daar ging de bestrijding van gemiddeld 32% (over alle waarnemingstijdstippen) naar 80%. Bij de Tafari – Elasto G5 combinatie verbeterde het bestrijdingsresultaat van gemiddeld 58% naar 85%.

 

Hulpstoffen kunnen werkzaamheid van Mainspring tegen mineervliegen in snijgerbera verbeteren

De hulpstoffen ASSIST M36 (opvolger van Hasten) en Elasto G5 kunnen de werkzaamheid verbeteren van Mainspring tegen mineervliegen in snijgerbera. Dat blijkt uit onderzoek met potrozen dat is uitgevoerd bij Botany B.V. Het aantal mineergangen was bij toevoeging van een hulpstof lager dan bij de onbehandelde planten en de planten die uitsluitend met Mainspring zijn bespoten. Ook was het percentage bladbeschadiging bij toevoeging van de hulpstof lager dan bij Mainspring zonder de toegevoegde hulpstof. In deze test in snijgerbera waren beide hulpstoffen gelijkwaardig.

 


ASSIST M36 heeft Hasten vervangen

De vervanging van Hasten door ASSIST M36 is goed verlopen. Dat is ook wel begrijpelijk omdat de grondstof van het product nagenoeg gelijk is: Hasten bevatte 80% veresterde koolzaadolie en ASSIST M36 bevat 80% veresterde raapzaadolie. Voor vragen en opmerkingen mail of bel ons (0317 - 451235).

 


ASSIST M36 of Elasto G5 kiezen?

De volgende tip kan de keuze vereenvoudigen: beide hulpstoffen zorgen voor een betere bedekking van het gewas en een betere opname van de werkzame stof in het blad. Bij ASSIST M36 ligt het accent op een (veel) hogere opname en bij Elasto G5 ligt het accent op een (veel) betere bedekking van het blad met spuitvloeistof en dus middel. Afhankelijk van het gewas kunt u een keuze maken. Op de betreffende etiketten noemen wij de middelen die met deze hulpstoffen zijn getest. Bij de eerste keer toepassen van een hulpstof of bij een andere cultivar adviseren wij om vooraf een proefbespuiting uit te voeren. Advies nodig? Mail of bel ons (0317 - 451235). 

 


Online keuzehulp

Hulp nodig bij het toepassen van hulpstoffen? Onze hulpstofselector is een handig hulpmiddel. Met deze online keuzehulp kunt u filteren op gewas, ziekte of plaag, middel of gewenste hulpstof. Het filter is gebaseerd op onderzoek met de SURfaPLUS-producten. Ook kunt u op onze website een tabel downloaden met al onze gepubliceerde testresultaten voor zowel ASSIST M36 als Elasto G5.

 


Hulpstoffen uitgelegd

Bij elke uitgave van Tips & Tricks willen wij algemene informatie over hulpstoffen met u delen. Het gebruik van hulpstoffen roept in de praktijk soms vragen op, bijvoorbeeld over wel of niet toepassen en de risico’s.

Deze keer:
Waarom kunnen hulpstoffen een meerwaarde hebben bij middelen waar multinationals al veel geld en tijd in hebben gestoken?

Gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen zijn zodanig geformuleerd dat ze zo breed mogelijk in verschillende gewassen kunnen worden ingezet. De formulering (de toegevoegde stoffen) is daardoor niet altijd optimaal voor elk gewas. Sommige gewassen zijn bijvoorbeeld lastig te bedekken met spuitvloeistof, andere gewassen nemen moeilijk stoffen op via het blad. In sommige buitenteelten werkt men met een watervolume van 200 L/ha en in sommige kasteelten met 5000 L/ha. Hulpstoffen kunnen in zulke situaties de bedekking of de opname, of zelfs beide aanzienlijk te verbeteren. Hierdoor bereikt veel meer werkzame stof het doel in de plant of de plaag en neemt de werkzaamheid dus sterk toe. Bij de eerste maal toepassen is het dan wel belangrijk om zeker te zijn van de gewasveiligheid.

Volgende keer: verschillen tussen hulpstoffen.

 


Actualiteiten

Luisbestrijding wordt probleem na wegvallen Tafari
Het insecticide Tafari (voorheen Plenum 50 WG) mag na 30 januari 2020 niet meer worden gebruikt. Voor de bestrijding van luizen in biologische systemen kan dit grote problemen opleveren, laten adviseurs weten. Tafari is immers een goed integreerbaar middel, en op het alternatief Teppeki komt nu een grote druk te staan, waardoor de kans op resistentie toeneemt. Glastuinbouw Nederland werkt aan een vrijstelling.
Lees meer op de website van Hortipoint

Zo gebruik je Karma in paprika tegen meeldauw
Dit jaar zijn de meeldauw problemen in paprika bijzonder hardnekkig. Het biologische middel Karma is een uitstekende meeldauwbestrijder met sterke curatieve werking. Het is resistentieongevoelig en heeft geen MRL.
Lees meer op de website van Certis


Proefresultaten

Wij publiceren regelmatig nieuwe proefresultaten op onze website. Bekijk hier alle toepassingen met de hulpstoffen ASSIST M36, Elasto G5 en Atplus UCL 1007

 


Verkrijgbaarheid hulpstoffen

Onze producten zijn zowel te bestellen via onze webwinkel als via onze distributeurs.

 


Productinformatie

Wilt u informatie over onze producten? Klik dan op een van onderstaande foto's.

Atplus UCL 1007

Elasto G5

ASSIST M36

Drop Keeper


www.surfaplus.com

contact   |   disclaimer   |   privacy


Afmelden

 

Terug naar het overzicht