Klik hier voor de webversie

SURfaPLUS - Tips & Tricks

April 2020

 

Nieuwsbrief over het gebruik van hulpstoffen

Het zijn bizarre tijden voor iedereen. De tuinbouw onder glas en met name de sierteelt wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Er is de zekerheid dat het weer beter wordt dan nu. In afwachting daarvan leek het ons goed om wat extra Tips & Tricks over hulpstoffen te verzenden. Het onderwerp leidt bij demonstraties altijd tot discussie en vragen. Nu er geen demonstraties zijn, proberen wij de communicatie langs digitale weg voort te zetten.


Preview nieuwe proefresultaten

Effect van hulpstof en watervolume op bladbedekking
Als vervolg op onze bedekkingsproeven met paprika en lisianthus hebben wij het effect van watervolume en hulpstof onderzocht bij een reeks van andere siergewassen, waaronder potrozen en Bouvardia. Daarbij is een fluorescerende markeerstof gebruikt om zo de verspreiding van druppels over het blad te kunnen fotograferen. Het algemene beeld is dat de hulpstof Elasto G5 de bedekking verbetert doordat de gelande druppels beter spreiden. Verhoging van het watervolume van 400 naar 1000 L/ha resulteert zonder en met Elasto G5 in een betere bedekking. Zie de foto’s.

 Potroos. Zonder hulpstof 400 L/ha

 + Elasto G5 400L/ha

 Potroos. Zonder hulpstof 1000 L/ha

 + Elasto G5 1000 L/ha

 Bouvardia. Zonder hulpstof 400 L/ha

 + Elasto G5 400L/ha

 Bourvardia. Zonder hulpstof 1000 L/ha

 + Elasto G5 1000 L/ha

Effect van hulpstof op de werkzaamheid van Sonata en Topaz tegen echte meeldauw in komkommer
Een test door de Demokwekerij Westland ter voorbereiding van de geannuleerde Gewasbeschermingsdagen laat zien dat Elasto G5 de werkzaamheid van Sonata (gebaseerd op de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808) en Topaz (penconazool) aanzienlijk versterkt. Sonata zonder hulpstof was weinig werkzaam. Toevoeging van Elasto G5 resulteerde in een bestrijding van meer dan 50% in vier weken tijd. Topaz alleen was effectiever dan Sonata alleen. Bij Sonata resulteert toevoeging van Elasto G5 tot een bestrijdingsresultaat van 85% vier weken na start van de proef. Dit bevestigt het beeld dat Elasto G5 vaak de werkzaamheid van biologische preparaten versterkt. Dit wordt veroorzaakt door zowel een betere bladbedekking als het gelijkmatiger verdelen van de werkzame stof in de indrogende druppel.


Hulpstoffen FAQ

Het gebruik van hulpstoffen roept regelmatig vragen op over de juiste keuze en de risico’s.
Deze keer:
Wat zijn de verschillen tussen onze hulpstoffen?

Op onze website kunt u alle geteste combinaties vinden. Overweegt u één van onze producten te gaan gebruiken in een toepassing die niet op de website staat? Hanteer dan de volgende vuistregels:

  • Elasto G5 zorgt voor een betere bedekking en betere opname. Dit is een zeer zacht product. Veel gebruikt met daminozide (halvering dosering) en met biologische preparaten.
  • ASSIST M36 verhoogt in aanzienlijke mate de opname van werkzame stoffen in het blad. Daardoor verbetering van de werkzaamheid, maar riskant met middelen die hard zijn voor het gewas. Bij eetbare gewassen ook letten op mogelijke overschrijding MRL-waarden. Veel gebruikt met insecticiden.
  • Atplus UCL 1007 verbetert de bedekking en opname van diverse middelen. Zeer effectief, echter alleen geschikt voor wat hardere gewassen zoals snijchrysant. Veel gebruikt met daminozide (halvering dosering) in chrysant.
  • Drop Keeper vermindert drift en verbetert de bedekking. Kan worden gebruikt met meerdere herbiciden in de buitenteelten.

Bij de eerste keer toepassen is het raadzaam om altijd een proefbespuiting uit te voeren.

Volgende keer:
Wat zijn de verschillen tussen veresterde, niet veresterde plantaardige olie en minerale olie?


Productnieuws

Ons product ATPLUS UCL 1007 wordt sinds 2004 veelvuldig gebruikt in de groeiremming van chrysanten. Het product verhoogt de opname van daminozide aanzienlijk. Daardoor kan de dosering van daminozide met 50 en soms zelfs met 60% worden verlaagd. Atplus UCL 1007 heeft een unieke samenstelling. De prijs van deze hulpstof hebben wij sinds 2019 blijvend verlaagd. 


Gewasbeschermingsnieuws

Naast onze hulpstoffen en bijbehorende informatie bieden wij u op onze website een selectie aan van nieuws op het gebied van gewasbescherming. Wij volgen de ontwikkelingen en laten u daar graag in meedelen.

Recente nieuwsberichten:

Ctgb laat drie fungiciden toe
Ctgb heeft drie fungiciden toegelaten en de toelating van andere middelen aangepast. Van één middel is de toelating ingetrokken.
Lees meer >

Nieuwe versie tripsherkenningskaart beschikbaar
Het aantal soorten trips dat in de Nederlandse glastuinbouw voorkomt neemt steeds verder toe. Om de verschillende soorten trips in kasteelten te kunnen herkennen heeft Wageningen University & Research een tripsherkenningskaart samengesteld waarop 14 soorten worden weergegeven.
Lees meer >


Toepassingen in tuinbouw en fruitteelt

Wij publiceren regelmatig nieuwe proefresultaten op onze website. Bekijk hier alle hulpstoffen Elasto G5, ASSIST M36 en Atplus UCL 1007. Of bekijk onze vernieuwde overzichten met geteste toepassingen Elasto G5 in de tuinbouw of ASSIST M36 in de tuinbouw en fruitteelt.  

 


Hulpstof selector: online keuzehulp

Selecteer met ons online filter eenvoudig de juiste hulpstof. Filter op gewas, ziekte of plaag, middel en/of hulpstof. Bij het aanklikken van een filter ziet u direct het resultaat en kunt u andere openstaande filters aanklikken om nog meer te filteren. Het zoekresultaat bestaat uit pagina's met een korte uitleg en een link naar het oorspronkelijke proefresultaat (pdf).

 


Verkrijgbaarheid hulpstoffen

Onze producten zijn zowel te bestellen via onze webwinkel als via onze distributeurs.

 


www.surfaplus.com

contact   |   disclaimer   |   privacy

Afmelden

 

Terug naar het overzicht