Elasto G5 productinformatie

 

Elasto G5 is een op polyglycerol gebaseerde hulpstof. Het product verbetert de bevochtiging van het blad en de opname van een aantal werkzame stoffen in planten. Hierdoor kan Elasto G5 de werkzaamheid van fungiciden, herbiciden (o.a. glyfosaat, nicosulfuron en rimsulfuron) en groeiregulatoren (o.a. daminozide en chloormequat) verbeteren. Door halvering van de benodigde dosering daminozide kan een flinke besparing in kosten en middel worden verwezenlijkt.

Elasto G5 is geklassificeerd als niet-schadelijk en niet-irriterend en wordt op veel siergewassen toegepast zonder fytotoxische verschijnselen en zonder achterlating van een zichtbaar residu. Elasto G5 is een makkelijk met water te mengen vloeistof.

 

Kijk bij Proefresultaten voor mogelijke toepassingen van Elasto G5. Hulp nodig bij de keuze van de juiste hulpstof? Ga naar onze Hulpstof selector.

 

 

Productinformatie

Kosten product

Voordelen gebruik

Testen nieuwe combinatie

 


Productinformatie

Etiket tekst
Veiligheids Informatie Blad (VIB)

klik voor grotere afbeelding

 

Kosten bij aanschaf via de website; ook

verkrijgbaar bij meerdere distributeurs

5 liter can Elasto G5

 € 66,60

 Bestellen

Overdoos met 2 x 5 liter Elasto G5

€ 133,20

 Bestellen

 

Voordelen gebruik

Bij toevoeging van Elasto G5 bij de groeiregulator daminozide kan men volstaan met halvering van de dosering daminozide. Dit heeft besparing van middel en besparing van kosten tot gevolg.

Normale dosering
daminozide (g/100 L)

Besparing per
1000 m2 (€)

Besparing kosten
(%)

 100

 3,20

24 

200

 9,70 37

300

16,20
41

400

22,70 44

500

29,20 45

600

  35,70    46

*Deze tabel is gebaseerd op:
Doseringsverlaging daminozide van 50%, kostprijs daminozide  € 130,- per kilo, kostprijs Elasto G5  € 13,32 per liter, dosering product 250 ml/100L (0.25%), watervolume 1000L/ha.

 

Testen nieuwe combinatie

Wanneer men Elasto G5 wil toepassen in een ander gewas dan vermeld op het etiket, of met een ander middel dan vermeld op het etiket, dan kan contact worden opgenomen met SURfaPLUS Trading om de mogelijkheid van een test door te nemen. Bij het zelf testen van een nieuwe combinatie wordt dringend geadviseerd om dit testprotocol te gebruiken.