ASSIST M36 verbetert effectiviteit van Actara tegen katoenluis in chrysant

 


 

ASSIST M36 verbetert de effectiviteit van Actara tegen katoenluis in chrysant, onder andere door een verlenging van de werkingsduur.

 

Deze proef is uitgevoerd met Hasten, de voorloper van ASSIST M36 *

 

Proef

Onderzoek (kasproef) naar effect van de hulpstof Hasten op de werkzaamheid van Actara (thiamethoxam) tegen katoenluis (Aphis gossypii) in chrysant.
In een vergelijkbare proef is de effectiviteit van Conserve (spinosad) in combinatie met Hasten getoetst voor de bestrijding van trips (Frankliniella occidentalis) in chrysant.

 

Conclusie

Toevoeging van de hulpstof Hasten aan Actara verbetert de effectiviteit van dit middel tegen katoenluis, onder andere door een verlenging van de werkingsduur. Er waren geen verschillen in gewasstand en gewas- ontwikkeling tussen de behandelingen. Er zijn geen symptomen van fytotoxiciteit of residuen van de bespuitingen waargenomen.
De resultaten van de proef met Conserve in combinatie met Hasten zijn minder eenduidig. Uit visuele waarnemingen is echter gebleken dat bij behandelingen met Hasten de zichtbare schade aan het gewas minder was dan bij de behandelingen zonder Hasten.

 

Rapport

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in het document Hasten-Chrysant luis en trips Mei 2011. Het volledige rapport is op aanvraag beschikbaar.

 

 

* ASSIST M36 vervangt Hasten

ASSIST M36 vervangt Hasten. Beide hulpstoffen zijn gebaseerd op veresterde plantaardige olie. Omdat beide producten hetzelfde werken, gelden proefresultaten met Hasten dus ook voor ASSIST M36. Voor ASSIST M36 is geen gevarensymbool nodig, terwijl Hasten is geclassificeerd met de term “waarschuwing”.