Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van herbiciden tegen wilde haver

 


 

Effect van Elasto G5 op de werkzaamheid van het modelherbicide glufosinaat 48 uur na behandeling en weergegeven door imaging van de fluorescentie. Hoe donkerder de kleur, hoe meer verstoring van de fotosynthese.
Foto boven: wilde haver bespoten met 0,15 kg glufosinaat/ha zonder hulpstof. Foto onder: wilde haver bespoten met 0,15 kg glufosinaat/ha met Elasto G5 (0,25%); Phenovation B.V.

 

Proef

Onderzoek naar effecten van de hulpstof Elasto G5 (veresterde polyglycerol) op de werkzaamheid van glufosinaat tegen wilde haver. Glufosinaat is in deze proef gebruikt als modelherbicide. De opgebruiktermijn van deze werkzame stof loopt op 31-01-2020 af.

 

Conclusie

De hulpstof Elasto G5 kan de werkzaamheid van niet geformuleerd glufosinaat aanzienlijk verhogen. Omdat een commerciële formulering van glufosinaat zelf ook hulpstof bevat, heeft het resultaat vooral een demonstratieve waarde. Onze verwachting is dat Elasto G5 bij lagere doseringen van een product als Finale wel een positief effect in de praktijk situatie zal hebben.

 

Rapport

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in het document document Elasto G5 - Herbiciden tegen wilde haver Oktober 2019.