Hulpstoffen en insecticiden

In welke gewassen wordt Hasten toegepast voor een betere werkzaamheid van insecticiden?


Door Forum beheerder op 30 maart 2015 om 09:36

Hasten kan samen met een aantal insecticiden (bijvoorbeeld Vertimec, Milbeknock, Actara, Tracer/Conserve en Trigard) worden toegepast. Hasten wordt gebruikt in de teelt van o.a. snijchrysanten, komkommers, paprika, buxus en peren (zie proefresultaten Hasten). Wij vragen telers met goede of slechte resultaten in andere gewassen hun ervaringen met andere bezoekers van het Forum te delen.