Klik hier voor de webversie

SURfaPLUS  -  Tips & Tricks

Informatiebulletin over slim gebruik van hulpstoffen
September 2018                      

Nieuwe testen in chrysanten, kalanchoë, gerbera, viburnum, aardbeien en aardappelen

SURfaPLUS Tips & Tricks is een gratis nieuwsbrief over slim gebruik van hulpstoffen in de sierteelt en land- en tuinbouw. In deze uitgave onder meer aandacht voor onze nieuwste proeven naar het effect van onze hulpstoffen in chrysanten, kalanchoë, gerbera, viburnum, aardbeien en aardappelen. Verder alvast een korte vooruitblik op de kennisdagen gewasbescherming waar wij deze week aanwezig zijn en de hulpstoffendagen die wij in 2019 organiseren.
schaduw

SURfaPLUS aanwezig tijdens gewasbeschermingsdagen sierteelt
SURfaPLUS demonstreert tijdens de gewasbeschermingsdagen het effect van de hulpstoffen Elasto G5 en Hasten op de werkzaamheid van de combinatie Meltatox plus Collis tegen echte meeldauw in potrozen. Ook wordt in deze proef het effect van Elasto G5 op de werkzaamheid van Serenade gemeten.


Betere opname daminozide in chrysanten dankzij ATPLUS
ATPLUS UCL 1007 wordt in de teelt van chrysanten vaak gebruikt om de werkzaamheid van daminozide te verbeteren. SURfaPLUS heeft dit voorjaar samen met proefbedrijf Botany en laboratorium Groen Agro Control onderzocht hoeveel meer daminozide in het gewas komt door toepassing van ATPLUS. Deze hulpstof blijkt de opname van daminozide met maar liefst een factor 9 te verhogen. De resultaten bevestigen de gangbare praktijk dat bij gebruik van ATPLUS de dosering daminozide met 50 tot 60% kan worden verlaagd. Omdat chrysantblad goed te bevochtigen is, denken wij dat het hogere gehalte daminozide in het gewas vooral door een hogere opname via het bladoppervlak wordt veroorzaakt. Lees het uitgebreide proefverslag op onze website.


Elasto G5 brengt meer daminozide in kalanchoëplanten
Recent onderzochten we in samenwerking met Botany en Groen Agro Control het effect van Elasto G5 op de opname van daminozide in kalanchoë. Door Elasto G5 toe te voegen aan de spuitvloeistof blijkt dat er 2,5 keer meer daminozide wordt opgenomen in de kalanchoëplanten. Dit resultaat onderbouwt de ervaring in de praktijk met diverse gewassen dat bij gebruik van Elasto G5 de dosering daminozide met een factor twee kan worden verlaagd. Het hogere gehalte daminozide in de planten kan zijn veroorzaakt door zowel een betere bevochtiging van het kalanchoë blad (meer vloeistof per cm2 blad) als door een hogere opname via het bladoppervlak. Bekijk hier het proefverslag.


Elasto G5 verbetert bevochtiging van aardbeienplanten
Het blad van aardbeien is vaak zodanig waterafstotend dat het de bevochtiging met spuitvloeistof hindert. Proefbedrijf Botany onderzocht voor ons of Elasto G5 de bevochtiging van aardbeienplanten kan verbeteren. Toevoeging van Elasto G5 blijkt voor 79% meer spuitvloeistof op het blad van aardbeienplanten te zorgen. Dit draagt bij aan een grotere effectiviteit van een toegediend middel. Dit positieve effect van Elasto G5 op bevochtiging is door ons ook bij tarwe- en erwtenplanten gemeten. Zie online proefresultaat.


Hasten verbetert werkzaamheid Teppeki tegen luizen in aardappel
Het middel Teppeki wordt onder meer in de teelt van aardappelen toegepast voor luisbestrijding. Wageningen University & Research onderzocht voor ons of Hasten de werkzaamheid van Teppeki kan verbeteren. Een eerste test met planten opgekweekt  in een klimaatcel liet zien dat Hasten de werkzaamheid van Teppeki tegen luizen aanzienlijk kan versterken. Zie testresultaat.


Actara en Gazelle met Hasten tegen Bemisia in gerbera
Een proef uitgevoerd door Botany liet zien dat de hulpstof Hasten het effect van een behandeling met Gazelle en Actara tegen tabakswittevlieg (Bemisia) versterkt. Zie testresultaat.Elasto G5 met daminozide in kalanchoë: een gewasveilige toepassing
De kalanchoëvariëteit Dorothy staat bekend als gevoelig voor chemische producten toegediend op het blad. Reden voor ons om samen met Wageningen University & Research te onderzoeken of de hulpstoffen Elasto G5 en ATPLUS UCL 1007 leiden tot schade. Ook hebben we twee andere kalanchoëvariëteiten (Flame en Liza) meegenomen in de test. De hulpstof Elasto G5 liet bij geen van de geteste variëteiten gewasschade zien bij de adviesconcentratie (0,25%) en een viermaal hogere concentratie (1%). De hulpstof ATPLUS UCL 1007 was echter niet gewasveilig en wordt afgeraden voor kalanchoëplanten. ATPLUS met daminozide wordt sinds 2004 toegepast in de teelt van snijchrysanten en geeft daar geen schade. We weten dat ATPLUS voor andere gewassen te hard kan zijn, vandaar ons alternatief Elasto G5. Zie testresultaat.


Hasten verbetert werkzaamheid Teppeki tegen luizen in Viburnum
Een recente test, uitgevoerd door Aegisto/Delphy, toont aan dat Hasten de werkzaamheid van Teppeki met minimaal een factor 2 verhoogt  tegen katoenluizen in Viburnum. Omdat Hasten de opname van de werkzame stof flonicamid zal verhogen, dient men met de toepassing van de hulpstof rekening te houden met een hoger residu-gehalte in de planten. Zie testresultaat


Hulpstoffendagen voor telers en specialisten
Op 21 maart 2019 en in het najaar van 2019 organiseert SURfaPLUS i.s.m. de Demokwekerij en Proefbedrijf Botany voor de vierde maal een hulpstoffendag voor telers en gewasbeschermingsspecialisten. Naast presentaties laten we via demonstraties zien hoe hulpstoffen werken en wat de effecten kunnen zijn. Locatie in maart: World Horti Center, Naaldwijk. Locatie in het najaar: Botany BV, Horst.

schaduw

Veelgestelde vragen 

Vragen over hulpstoffen en de toepassing daarvan? Ga naar onze pagina Frequently Asked Questions! Hier vindt u een uitgebreide lijst met de meest gestelde vragen van telers in de afgelopen jaren. Voorbeelden van vragen:
  • Loopt mijn inzet van “biologie” geen gevaar met jullie hulpstoffen?
  • Welke hulpstof is voor mijn situatie het beste?
  • Wat moet ik doen als ik voor de eerste keer een SURfaPLUS hulpstof gebruik?
  • Er zijn diverse groeiregulatoren. Kan ik overal dezelfde hulpstof bij gebruiken?
  • Waar bestaan de SURfaPLUS hulpstoffen uit?

Bekijk hier alle vragen en antwoorden.

schaduw

Kent u onze hulpstofselector al?

Begin dit jaar introduceerden wij onze hulpstofselector. Dit online filter maakt het gemakkelijker om de juiste hulpstof te selecteren. U kunt hiermee eenvoudig  filteren op gewas, ziekte of plaag, middel en/of hulpstof. Bij het aanklikken van een filter ziet u direct het resultaat en kunt u andere openstaande filters aanklikken om nog meer te filteren. Het zoekresultaat bestaat uit pagina's met een korte uitleg en een link naar het oorspronkelijke proefresultaat (pdf). 
Bekijk het online filter.
schaduw

Interesse in de gratis nieuwsbrief?

SURfaPLUS Tips & Tricks is een gratis nieuwsbrief over slim gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw. De nieuwsbrief verschijnt 1 tot 2 keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de aanmeldingspagina op de website van SURfaPLUS. U kunt zich op deze aanmeldingspagina ook opgeven voor gewasspecifieke nieuwsbrieven (eveneens gratis).
schaduw

Volg ons op social media

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van onze hulpstoffen en volg ons:

   

schaduw

Productinformatie

Klik op een van de onderstaande foto's voor meer informatie over onze producten.


Atplus UCL 1007


Elasto G5


Hasten

 
Drop Keeper

schaduw

www.surfaplus.com

contact | disclaimer | privacy

schaduw

Terug naar het overzicht