Met Atplus of Elasto G5 reductie daminozide in potchrysanten

 


 

Proefveld snijchrysanten

 

Proef

In  het najaar van 2012 zijn proeven uitgevoerd met als doel te onderzoeken of snijchrysanten met behulp van de hulpstoffen Atplus en Elasto G5 bij een verlaagde dosering remstof daminozide nog voldoende geremd kunnen worden om als potchrysant geteeld te worden.

 

Conclusie

De proeven geven een aanwijzing dat chrysantencultivars voor de snijteelt eveneens een goede kwaliteit potplant kunnen opleveren indien er vaak wordt geremd. Door toevoeging van de hulpstof Atplus of Elasto G5 kan de dosering daminozide sterk worden verminderd, wat tot een aanzienlijke reductie in de kosten kan leiden. Op basis van dit onderzoek is het advies om terug te gaan tot ongeveer 50-60% van de standaarddosering daminozide. Bij vergelijkbare doseringen heeft de hulpstof Atplus een iets sterkere werking dan Elasto G5. Hogere doseringen remstof lijken de bloei enigszins te vertragen en hebben mogelijk een nadelig effect op de bloemkleur. Het gebruik van hulpstoffen lijkt deze effecten te verminderen. Tijdens de teelt zijn diverse gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Het gebruik van Atplus en Elasto G5 heeft niet geleid tot gewasschade of residu.

 

Rapport

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in het document Hulpstoffen-Potchrysant_november_2012.pdf. Het volledige rapport is op aanvraag beschikbaar.