Met hulpstoffen flinke reductie van remstoffen mogelijk in eenjarige zomerbloeiers

 


 

Met hulpstof minder remstof nodig in Petunia.

 

Deze proef is uitgevoerd met Elasto G5 en met Hasten, de voorloper van ASSIST M36 *

 

Proef

Dit onderzoek uit 2009 betreft een eerste verkenning om na te gaan of toevoeging van hulpstoffen de effectiviteit van remstoffen zodanig kan verhogen dat met een lagere dosering remstof kan worden volstaan. Een eerste test is uitgevoerd op de gewassen Petunia, Verbena en Sutera. Geremd werd met daminozide en paclobutrazol. De hulpstof Hasten werd toegevoegd aan paclobutrazol en de hulpstof Elasto G5 aan daminozide. 

 

Conclusie

Deze eerste verkenning die met slechts twee herhalingen is uitgevoerd geeft een indicatie dat een halve dosering remstof hulpstof gelijkwaardig kan zijn aan een hele dosering zonder hulpstof. 

 

Rapport

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in het document Hulpstoffen-Zomerbloeiers-maart_2010.pdf. Het volledige rapport is op aanvraag beschikbaar.

 

 

* ASSIST M36 vervangt Hasten

ASSIST M36 vervangt Hasten. Beide hulpstoffen zijn gebaseerd op veresterde plantaardige olie. Omdat beide producten hetzelfde werken, gelden proefresultaten met Hasten dus ook voor ASSIST M36. Voor ASSIST M36 is geen gevarensymbool nodig, terwijl Hasten is geclassificeerd met de term “waarschuwing”.