ASSIST M36 verbetert werkzaamheid Mainspring en Elasto G5 verbetert werkzaamheid Tafari tegen luizen in roos

 


 

ASSIST M36 verbeteren de werkzaamheid van Mainspring tegen groene perzikluis in potroos en Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van Tafari tegen deze luis in potroos.

 

Deze proef is uitgevoerd met Hasten, de voorloper van ASSIST M36 *

 

Proef

Onderzoek naar effecten van de hulpstoffen Hasten en Elasto G5 op de werkzaamheid van respectievelijk Mainspring (cyantraniliprole) en Tafari (pymetrozine) tegen groene perzikluizen (Myzus persicae) in potroos.
De opgebruiktermijn van Tafari eindigt op 30-01-2020.

 

Conclusie

Hasten verbetert de werkzaamheid van Mainspring tegen groene perzikluizen in potrozen. Elasto G5 verbetert de werkzaamheid van Tafari tegen deze plaag.

 

Aanvullende opmerkingen

ASSIST M36 en Elasto G5 zorgen beide voor een betere bedekking van het gewas en een betere opname van de werkzame stof in het blad.
Bij ASSIST M36 ligt het accent op een (veel) hogere opname en bij Elasto G5 ligt het accentop een (veel) betere bedekking van het blad met spuitvloeistof en dus middel.
Afhankelijk van het gewas kunt u een keuze maken. Op de betreffende etiketten noemen wij de middelen die met deze hulpstoffen zijn getest.

 

Rapport

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in het document Hulpstoffen - Luizen in roos September 2019.

 

 

* ASSIST M36 vervangt Hasten

ASSIST M36 vervangt Hasten. Beide hulpstoffen zijn gebaseerd op veresterde plantaardige olie. Omdat beide producten hetzelfde werken, gelden proefresultaten met Hasten dus ook voor ASSIST M36. Voor ASSIST M36 is geen gevarensymbool nodig, terwijl Hasten is geclassificeerd met de term “waarschuwing”.