Gewasbeschermingsnieuws

Naast onze hulpstoffen en de bijbehorende informatie bieden wij u een selectie aan van gewasbeschermingsnieuws. Wij volgen de ontwikkelingen en laten u daar graag in meedelen. Opmerkingen of kopij zijn welkom via Coralie Allewijn.

 

Ctgb laat drie fungiciden toe

26-03-2020
Ctgb heeft drie fungiciden toegelaten en de toelating van andere middelen aangepast. Van één middel is de toelating ingetrokken.


Eerste buxusrupsen zijn er weer; Vlamingen komen met film

26-03-2020
De eerste buxusrupsen zijn gesignaleerd. Het Vlaamse Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) heeft een voorlichtingsfilm gemaakt hoe buxusmot kan worden bestreden.


Beperkte vooruitgang verduurzaming gewasbescherming in de EU

25-03-2020
De Europese Rekenkamer constateert dat - ondanks regelgeving - er in de EU maar een beperkte vooruitgang is in verduurzaming van de gewasbescherming. Hoewel geïntegreerde gewasbescherming verplicht is, is het geen voorwaarde voor betalingen en de handhaving ervan is ontoereikend.


Hoogheemraadschap adviseert en controleert telers

24-03-2020
Van aardappelen tot witte kool, de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen van deze middelen bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Daarom adviseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden akkerbouwbedrijven en bloembollentelers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook controleert het hoogheemraadschap op het gebruik van een drukregistratiesysteem op veldspuiten.


Nieuwe versie tripsherkenningskaart beschikbaar

18-03-2020
Bij de bestrijding van trips in kassen is het goed te weten om welke soort het precies gaat. Afgelopen jaar heeft Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw een tripsherkenningskaart gemaakt waarmee de meest voorkomende soorten op naam gebracht kunnen worden. Deze kaart is nu verder aangevuld en geactualiseerd met de pepertrips, een nieuwe soort die zich lijkt te vestigen in de Nederlandse en Europese kassen. De kaart is ook in het Engels vertaald. Beide versies zijn beschikbaar en te downloaden via de website van de WUR.


Vrijstelling Teppeki voor o.a. bedekte teelt komkommer

12-03-2020
Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Teppeki. Hiermee is het mogelijk om het knelpunt van bladluis te kunnen beheersen in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte teelt van courgette en de niet-grondgebonden teelt van komkommer en aubergine.


Voorjaarsherbicide voor granen beschikbaar

03-03-2020
Na een zachte winter kunnen granen in het voorjaar veel last hebben van onkruid. Een effectieve bestrijding van breedbladige onkruiden is dan nodig, omdat onkruid in de fase van uitstoeling en strekking van het graan zorgt voor veel concurrentie en opbrengstverlies.


‘Akkerranden hebben wél effect tegen luizen’

29-02-2020
Akkerranden zijn goed voor het imago, maar zijn een catastrofe voor de gewasbescherming, stelde Guido Sterk van het Belgische bureau IPM-Impact tijdens het Akkerbouw Symposium in Gorinchem. Peter Leendertse van het CLM en Paul van Rijn van de Universiteit van Amsterdam denken daar anders over.


Bayer ontdekt molecuul voor nieuw herbicide

14-02-2020
Bayer heeft een molecuul ontdekt dat als basis kan dienen voor een nieuw gewasbeschermingsmiddel, een herbicide.


Demonstraties van SURfaPLUS tijdens spuittechniekevent

27-01-2020
Hoe kan een teler het meest effectief gebruik maken van spuitapparatuur met maximale effectiviteit en zo min mogelijke milieulast? En hoe kan je aan de wettelijke eisen blijven voldoen? Het World Horti Center organiseert op 11 februari samen met Demokwekerij Westland, ZLTO en Glastuinbouw Nederland een licentiebijeenkomst waarbij spuittechniek uitgebreid onder de loep wordt genomen.


 

Nieuwsarchief