Gewasbeschermingsnieuws

Naast onze hulpstoffen en de bijbehorende informatie bieden wij u een selectie aan van gewasbeschermingsnieuws. Wij volgen de ontwikkelingen en laten u daar graag in meedelen. Opmerkingen of kopij zijn welkom via Coralie Allewijn.

 

Spuiten tijdens temperatuurinversie vergroot risico op drift

05-11-2019
Het gevaar voor drift is groot als het ter hoogte van de spuitboom kouder is dan enkele meters boven het maaiveld. Alle gewasbeschermingsmiddelen zijn gevoelig voor deze vorm van drift. Vluchtige middelen zijn tijdens een temperatuurinversie extra riskant, zo blijkt uit onderzoek waarover het magazine Adjuvants & Formulations bericht.


Sinaasappelolie tegen insecten en mijten

30-10-2019
Een middel tegen insecten en mijten op basis van sinaasappelolie (Orocide Plus) is toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik in de bedekte teelt van paprika’s en tomaten, en als kleine toepassing in de bedekte teelt van planten uit de kommerkommerfamilie en sierteelt. Dit heeft het Ctgb besloten.


Nieuwe toelatingen gewasbeschermingsmiddelen voor glastuinbouw

23-10-2019
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in oktober 2019 diverse besluiten genomen die van belang zijn voor de glastuinbouw.


Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid

19-10-2019
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.


Cercospora in suikerbieten is groot probleem

16-10-2019
Delphy constateert de laatste jaren een steeds heftiger aantasting van Cercospora in suikerbieten. Met name in het Noordoosten van het land is Cercospora door de intensieve teelt een groot probleem.


Natuurlijke plaagbestrijding vraagt ecologische kennis

14-10-2019
Met gevarieerde vegetatie of bloemenranden kun je zorgen dat natuurlijke vijanden het optreden van plaaginsecten onderdrukken, is de algemene gedachte. Maar voor een goed effect is specifieke kennis nodig.


Vooroogsttoepassingen van glyfosaat voortaan verboden

11-10-2019
Het Ctgb werkt aan de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat. Het College heeft, vooruitlopend op besluitvorming over de herbeoordeling van individuele middelen, twee principebesluiten genomen die gelden als uitgangspunt voor de beoordeling van glyfosaathoudende middelen.


Nomolt verdwijnt van de markt

10-10-2019
Het insecticide Nomolt verdwijnt binnen twee jaar van de markt nu BASF Nederland bekend heeft gemaakt de werkzame stof teflubenzuron niet te verlengen.


Roofmijtstrategieën in de chrysantenteelt blijven lastig

08-10-2019
Het effect van bovendoor irrigatie en verschillende toedieningstechnieken van middelen op de vestiging van roofmijten laten nog geen duidelijk effect zien op de aantallen roofmijten. Dit blijkt uit proeven op de Demokwekerij Westland.


Grote verschillen bestrijdingseffect rupsenproeven Demokwekerij

01-10-2019
In opdracht van de gewascommissies Paprika en Aubergine van Glastuinbouw Nederland is Demokwekerij Westland een proef gestart op Turkse mot in paprika.


‘Verdere driftreductie hoogst noodzakelijk’

30-09-2019
Een verdergaande driftreductie bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is dringend noodzakelijk.


Zo gebruik je Karma in paprika tegen meeldauw

17-09-2019
Dit jaar zijn de meeldauw problemen in paprika bijzonder hardnekkig.


Wittevlieg in aardbei, een blijvend probleem

13-09-2019
Eén van de lastigste insecten waar men in de aardbeienteelt mee te maken heeft is kaswittevlieg (Trialeurodes vaporarium).


Luisbestrijding wordt probleem na wegvallen Tafari

10-09-2019
Het insecticide Tafari (voorheen Plenum 50 WG) mag na 30 januari 2020 niet meer worden gebruikt.