Gewasbeschermingsnieuws

Naast onze hulpstoffen en de bijbehorende informatie bieden wij u een selectie aan van gewasbeschermingsnieuws. Wij volgen de ontwikkelingen en laten u daar graag in meedelen. Opmerkingen of kopij zijn welkom via Gert van den Berg.

 

Nieuwe toelatingen van reeds bekende stoffen

28-09-2020
Professionele glastelers hebben met de jongste besluiten van het Ctgb een ruimer aanbod van bekende werkzame stoffen. Ook heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden een middel op basis van zwavel toegelaten in de teelt van komkommer.


Trips grote bedreiging en aantal soorten groeit nog steeds

24-09-2020
We krijgen in Nederlandse kassen steeds meer te maken met tripsen waar we nog weinig vanaf weten. Voor de bestrijding is het belangrijk om te weten om welke soorten het gaat, hoe ze zich gedragen en wat hun levenscyclus is. De tripsherkenningskaart helpt daarbij. Meer kennis vergaren is nodig om te voorkomen dat we terug moeten vallen op chemische gewasbeschermingsmiddelen.


Collegebesluiten Ctgb augustus 2020

27-08-2020
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft afgelopen maand diverse besluiten genomen. Dit betreft de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Gofor van Bayer CropScience en de etiketuitbreiding van de insectenbestrijdingsmiddelen Naturalis-L en NeemAzal-T/S. Ook heeft het Ctgb van 16 middelen de toelating ingetrokken.


Nieuwe agrarische app Spray Assist beschikbaar

07-08-2020
Op basis van veel praktijkproeven en ervaring heeft Syngenta de app Spray Assist ontwikkeld. Met deze app kan het juiste spuittijdstip makkelijk en betrouwbaar gepland worden.


Vrijstelling Mainspring voor bedekte grondteelt van snijbloemen

06-08-2020
Het Ministerie van LNV heeft vier maanden vrijstelling afgegeven voor het insecticide Mainspring. Dat is ter bescherming van de bedekte grondgebonden geïntegreerde teelt van snijbloemen tegen mineervlieg. Deze vrijstelling vervalt op 26 november 2020.


Onderzoek naar biologische bestrijding wantsen in chrysant

13-07-2020
Chrysantentelers hebben steeds vaker last van wantsen in het gewas. Volwassen wantsen veroorzaken bloem- en bladschade doordat ze aan de groeipunten zuigen. Chemische bestrijding van deze wantsen kan de biologische bestrijding van trips en spint volledig verstoren.


Toelatingsnieuws Ctgb

02-07-2020
Het Ctgb heeft drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor professioneel gebruik. De toelating van drie gewasbeschermingsmiddelen is uitgebreid.


Sluipwesp biedt perspectief bij rupsenbestrijding in chrysant

16-06-2020
De komende jaren worden grote problemen verwacht met de bestrijding van rupsen in de teelt van chrysanten. Diverse toelatingen van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn weggevallen en de inzet van middelen wordt beperkt.


Voorzichtigheid geboden bij het mengen van middelen

11-06-2020
Vrijwel iedere teler mengt wel eens middelen om in één werkgang meerdere ziekten en plagen te bestrijden. Meestal gaat dat goed. Er kunnen echter ook problemen ontstaan, wat ernstige gevolgen kan hebben.


Nieuwe toelatingen en uitbreidingen Ctgb

05-06-2020
Het Ctgb heeft vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waaronder het zaadbehandelingsmiddel Insure Duo. Van vijf middelen is de toelating uitgebreid.


 

Nieuwsarchief