Gewasbeschermingsnieuws

Naast onze hulpstoffen en de bijbehorende informatie bieden wij u een selectie aan van gewasbeschermingsnieuws. Wij volgen de ontwikkelingen en laten u daar graag in meedelen. Opmerkingen of kopij zijn welkom via Coralie Allewijn.

 

Meer nuttige insecten inzetten als natuurlijke bestrijders

19-01-2020
Insecten staan boeren ten dienste in de bestrijding van aantastingen van gewassen. De kennis over deze nuttige insecten staat nog op een laag pijl. Bloemrijke akkerranden zijn nutteloos voor een natuurlijke bestrijding. Veel effectiever zijn Bankerfields volgens de Belgische bioloog Guido Sterk.


‘Remmiddelen potplanten uitbannen is mogelijk met maatwerk’

16-01-2020
Door de inzet van organische meststoffen is het gebruik van remmiddelen in de potplantenteelt sterk te verminderen of zelf helemaal uit te bannen. Dat verwacht technisch specialist Michel Jongenelen van DCM Nederland, naar aanleiding van verschillende proeven. “Organische meststoffen kunnen een alternatief zijn voor chemische remmiddelen. Maatwerk is wel een vereiste, er bestaat geen eenduidig recept.”


Verbod op gebruik van thiacloprid in hele EU

14-01-2020
De Europese Commissie heeft besloten om de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel thiacloprid in de hele Europese Unie te verbieden. Dit gebeurt op wetenschappelijk advies van het Europese Voedselagentschap (EFSA).


Toegelaten middelen in 2019

13-01-2020
In 2019 is driekwart van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en 94% voor biociden.


Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop

07-01-2020
De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.


Syngenta onderzoekt binnen 5 à 7 jaar alternatief voor glyfosaat

03-01-2020
Middelenproducent Syngenta wil chemische alternatieven ontwikkelen nu het zo goed als vaststaat dat glyfosaat tegen 2023 in Frankrijk, Duitsland en mogelijk in de hele Europese Unie en nog vele andere landen wordt verboden, danwel nog strenger zal worden gereglementeerd. Dat heeft Jonathan Parr, ceo van Syngenta, verklaard tegenover een groep Australische boeren.


Herregistratie Amistar en Ortiva

19-12-2019
De schimmelbestrijdingsmiddelen Amistar en Ortiva hebben een herregistratie gekregen. Voor beide middelen op basis van azoxystrobin geldt dat er nieuwe toepassingen zijn toegevoegd en bestaande toepassingen zijn vervallen.


Rocket nog twee jaar toepasbaar

18-12-2019
De toelating van het fungicide Rocket (triflumizool) is ingetrokken. Het middel mag heel 2020 nog worden verkocht. De opgebruiktermijn is tot en met oudejaarsdag 2021.


Natuurlijke vijanden in aardappelteelt benutten

13-12-2019
Bladluizen en coloradokevers zijn de belangrijkste plaaginsecten in de teelt van aardappelen. Natuurlijke bestrijders als spinnen, kevers, zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen kunnen de schade door bladluizen beperken.


Anders denken over bestrijden onkruid

12-12-2019
De aanpak van onkruid vraagt een goede strategie en is maatwerk, zeker in buitenteelten. Immers, breed werkende middelen vervallen, nieuwere middelen hebben een specifiekere werking en de nieuwe middelen komen nog maar mondjesmaat op de markt.


 

Nieuwsarchief